Důležité informace pro rodiče předškoláčků

Na této stránce budeme v průběhu roku zveřejňovat důležité informace týkající se předškoláčků - bude opět probíhat Klubík Montessori (pro budoucí zájemce o vzdělávání v Montessori třídách) i Pohádková škola (pro budoucí zájemce o vzdělávání v běžných třídách). Aktuality týkající se zápisu prvňáčků na příští školnírok najdete podsamostatným odkazem v sekci "žákům a rodičům". 


Rozdělení budoucích prvňáčků do tříd ve školním roce 2020/2021

Podle identifikačního číla přihlášky ke vzdělávání můžete zjistit, ve které třídě se bude vzdělávat ve školním roce 2020/2021 vaše dítě v prvním ročníku. Třídy I.A a I.B jsou běžné, třídy I.M, II.M a III.M jsou naše třídy prvního trojročí montessori, kde jsou žáci vzděláváni spolu se spolužáky z 2. a 3.ročníku (římská číslice tedy neoznačuje ročník, ale je pouhým názvem třídy). Anonymizovaný seznam naleznete zde.


Seznam pomůcek pro prvňáčky na školní rok 2020/2021

Veškeré pracovní sešity pro žáky prvních tříd nakupuje vždy škola. Škola dále vybaví prvňáčky pomůckami v hodnotě 200Kč. To vše pochopitelně nestačí a tak vedle aktovek bude potřeba prvňáčkům přikoupit ještě další pomůcky. jejich seznam najdetet v přiložených souborech:


 Pohádková škola 2020/2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, s ohledem na epidemiologickou situaci a v souvislosti s nařízenými opatřeními nebude možné, aby v letošním školním roce probíhala Pohádková škola tak, jak jsme byli z předchozích let zvyklí. Dojde-li k významnému uvolnění opatření, bude možné uspořádat nějakou náhradní aktivitu, která tento projekt alespoň částečně nahradí. V tomto případě budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.


 Klub dětí Montessori 2020/2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků Montessori, situace nám neumožňuje pořádat naše pravidelná setkání v rámci tradičního Klubu dětí Montessori. Účast na Klubu tak bude pro kriteria zařazení dítěte do třídy Montessori irelevantní.

Pokud dojde ke zlepšení situace a pokud nám to vládou nařízená opatření umožní, rádi uspořádáme ještě před zápisem jinou efektivní aktivitu, která by vám a vašim dětem umožnila blíže se s námi seznámit.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv Montessori na ZŠ Gajdošova