Seznam pomůcek

Žáci navštěvující 2. až 9.ročník běžných tříd budou ve školním roce 2020/21 potřebovat následující sešity a pomůcky: