Projekty MMB

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

V projektu jsou dále systematicky podporovány školy s vyšším a vysokým počtem znevýhodněných žáků, a to v oblasti spolupráce s rodiči žáků.

V rámci tohoto projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků zapojených škol, které úspěšně navazuje na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhá na všech zapojených školách i organizacích.

Bližší informace o projektu.

Informační plakát projektu.

Výuka anglického jazyka ve městě Brně (s podporou MMB)

 

Projekt začal v září 2006 v 10 základních a 10 mateřských školách. Školy musely pro výběr do zařazení do projektu splnit kritéria – zájem školy se do projektu zaplnit, velikost školy, personální a materiální podmínky školy a zpracovaný školní vzdělávací program koncipovaný se záměrem výuky angličtiny.
Díky tomuto projektu může naše škola nabízet výuku anglického jazyka již od první třídy a to ve skupinkách o malém počtu žáků.