Realizace

V rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori dochází k naplňování výstupů v rámci tří klíčových aktivit.

KA 01 Výroba a modernizace pomůcek

Doposud jsme bylo dokončeno 5 pomůckových baterií, se kterými mají možnost pracovat žáci příslušných ročníků na prvním stupni, při výuce (Člověk ajeho svět, český jazyk a také v rámci jednotlivých projektů).

Jedná se o baterie:

Čtvero ročních období pro 1. ročník

Vesmír pro 1. ročník a 2. ročník

Podmínky života na Zemi pro 2. a 3. ročník

KA 02 Metodická podpora projektu

Spolu s pomůckovými materiály je vytvářena metodická podpora projektu - návody pro práci s pomůckami, informace pro učitele z běžných i montessori tříd.

Ka 03 Výukové projekty a projektové dny

Jsou sestavovány materiály k jednotlivým projektů s důrazem na mezipředmtové vazby.