Seznámení s dalšími materiály v rámci realizace projektu

Nadřazená kategorie: Projekty OP VK
Vytvořeno 15. 10. 2010 12:30
Zobrazeno: 2142
Výroba a modernizace pomůcek pro oblast Český jazyk dle principů Montessori pedagogiky v rámci projektu
Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování
Základní škola Gajdošova 3, Brno postoupila zase o krok dál podle plánu a představujeme nové výukové pomůcky.

Realizační tým pokračuje v práci, byl dokončen materiál pro čtení a psaní pro 1. ročník - Čtvero ročních období  - Houby, Letní rostliny
a čtecí knížečky.

Pro 2. a 3. ročník je rozpracován materiál s tématy: Půdní živočichové, Horniny a nerosty, Slunce v rámci tématu
Podmínky života na zemi.

Pro 4. ročník byla dokončen rozsáhlý soubor materiálů zaměřených na učivo o České republice v propojení s učivem
českého jazyka - vzory podstatných jmen. Žáci se při práci s materiálem jednotlivě seznámí se 14 kraji ČR. Materiál
obsahuje texty, mapy, kartičky s názvy, fotografie, znaky jednotlivých krajů a texty na doplňování i,í,y,ý včetně
kartiček vzorů pro odůvodnění.

Pro 5.ročník jsou vytvořeny dva soubory s tématem Evropa. První z nich rozvíjí představu o jednotlivých státech
z pohledu polohy a orientace v celkové mapě a jednotlivých mapkách všech 43 států, zařazených do částí- např.střední
Evropa, jižní Evropa atd. Při práci s tímto materiálem se žáci orientují v hlavních městech, z pohledu jazykového
zaměření procvičují základní skladební dvojice slov - podmět a přísudek.
Druhý materiál je zaměřen na hlavní města 10 států, je doplněn fotografiemi a texty, pomocí kterých jsou vyhledávány a
procvičovány slovní druhy.
Tak jako ke všem pomůckám se dokončuje také metodický materiál s kontrolami pro samostatnou práci určený pedagogům
a žákům.