Průběžné informace z realizace projektu

Nadřazená kategorie: Projekty OP VK
Vytvořeno 15. 10. 2010 11:17
Zobrazeno: 2276

Projekt Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování

Základní škola Gajdošova 3, Brno

 

    Od započetí práce v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování uplynulo půl roku. Realizační tým v rámci klíčových aktivit vytvořil mnohé pomůcky pro oblast Český jazyk dle principů Montessori pedagogiky, další jsou ve fázi rozpracování. Postupně bylo objednáno a zakoupeno potřebné vybavení k realizaci aktivity Výroba a realizace pomůcek, do té doby se realizace bez větších potíží opírala o vlastní zdroje a možnosti. Nyní realizační tým disponuje veškerým potřebným vybavením pro svou práci.

   V první fázi práce byl vytvořen  přehled výukových projektů  pro jednotlivé ročníky s probíhající diskusí o nejvhodnějším časovém harmonogramu pro budoucí realizaci jednotlivých projektů v daných  ročnících. Velký význam pro zpracování a dokončení projektu Podmínky života na Zemi má zásobník materiálů a textů – shromáždění materiálů s daným tématem, jejich třídění, ukládání a modelace obecné struktury tohoto výukového projektu se zaměřením na mezipředmětové vztahy.

    V rámci klíčové aktivity Výroba a modernizace pomůcek  vznikla pomůcka pro projekt Evropa, která je zaměřena na evropská moře, oceány, zálivy, s cílem naučit a procvičovat druhy přídavných jmen v pátém ročníku. Byla vytvořena první část diktátů a pomůcka pro pochopení stavby slova, včetně textů k doplňování pro třetí ročník, což bude využito v projektu Podmínky života na Zemi. Pro třeťáky jsou v rámci tohoto projektu připraveny texty k doplňování  pro kapitolu Vzduch – Ptáci. Je vytvořena koncepce a zpracování Projektového dne – Vzduch, Půda. Dětem prvního ročníku je určen projekt Čtvero ročních období, v jehož rámci byly  vytvořeny tematicky zaměřené pomůcky  Pohyblivá abeceda, Jarní květiny a Houby.

      Uskutečnila se také modernizace (úprava, oprava či dokončení) některých stávajících pomůcek pro třetí ročník – např: slovní druhy, vyjmenovaná slova.

      Souběžně s výrobou pomůcek vznikají metodické materiály pro učitele a žáky. Cílem metodických materiálů pro žáky je možnost volby ohledně rozhodnutí pracovat zcela samostatně. Žák má k dispozici knížku se seznamem všech částí pomůcky (pro následné uložení po ukončení práce – kompletnost, dále s postupem práce, další součástí je materiál, pomocí  něhož si může žák prakticky a rychle připomenout, zopakovat dané učivo před započetím práce. Pracovní postup s pomůckou je podrobně popsán krok za krokem a výsledek své práce má možnost si každý žák samostatně zkontrolovat pomocí kontrolních listů. 

      Práce v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování zdárně postupuje podle stanoveného plánu.