Dosavadní výstupy klíčových aktivit - období 1.3.-31.5.2010

Nadřazená kategorie: Projekty OP VK
Vytvořeno 26. 6. 2010 16:34
Zobrazeno: 2258

Činnost v klíčové aktivitě Výroba a modernizace pomůcek se daří, vzniklo již několik nových pomůcek, které budou součástí baterií pomůcek k výukovým předmětům. Výsledky splňují očekávání týmu.

Dosavadní výsledky aktivity:

Pomůcka pro projekt Evropa – Moře a oceány Evropy+druhy přídavných jmen

Pomůcka pro projekt Podmínky života na Zemi – diktáty pro 3. ročník

Pomůcka pro projekt Podmínky života na Zemi – stavba slova, texty k doplňování

Pomůcka pro projekt Podmínky života na Zemi – Vzduch – Ptáci (texty)

Pomůcka pro 1. ročník – Pohyblivá abeceda

Pomůcka pro projekt Čtvero ročních období – Jarní květiny

Pomůcka pro projekt Čtvero ročních období - Houby

Byly modernizovány (tzn. upraveny, opraveny či dokončeny) některé stávající pomůcky – např.: Slovní druhy, Vyjmenovaná slova (zejména pro aktuální potřeby 3. ročníku).Rozpracování pomůcek k projektu Česká republika.

Klíčová aktivita: Metodická podpora projektu

V rámci této aktivity je prozatím zajišťována záruka metodicky vhodné podoby pomůcek, patřičnost textů, jež slouží jako inspirace pro tvorbu pomůcek, metodicky přínosná podoba pomůcek. Spolu se vznikem pomůcek jsou tvořeny metodické materiály pro učitele a žáky. Je promýšlen systém kontrol pro samostatnou práci. 

Tvorba metodických materiálů probíhá v závislosti na vzniku pomůcek.

Byly vytvořeny osnovy metodických postupů pro učitele i žáky, které jsou průběžně upravovány dle aktuálních potřeb.

Metodický materiál k pomůcce Vzory podstatných jmen rodu středního

Metodicky vhodné texty k pomůcce Vzory podstatných jmen

Metodická příprava textů k pomůcce „Běhací diktát“

Metodicky vhodné formy kontroly k pomůckám

Zhodnocení metodicky vhodných zdrojů informací – knihy, učebnice, encyklopedie

Klíčová aktivita Projektové dny a mezipředmětové vztahy:

Byla vytvořena obecná struktura výukového projektu. Jelikož se jedná o náročné téma, je podoba tohoto dokumentu průběžně upravována dle aktuálních požadavků.

Vytvoření osy výukového projektu – tzn. postup při rozpracovávání aktivit a materiálů jednotlivých výukových projektů.

Zahájili jsme zpracování výukového projektu Podmínky života na Zemi (světlo, půda, voda, vzduch). Tzn. výstupy témat, aktivity – témata Vzduch, Voda, Světlo, Půda

Zpracování Projektového dne – Vzduch, Půda

Velký podíl práce má vytvoření Zásobníku materiálů a textu k projektu Podmínky života na Zemi – tzn. shromažďování veškerých materiálů s daným tématem, jejich následné třídění, ukládání, vize možného využití apod.