Udržitelnost projektu ve čtvrtém roce

K projektu byla dle podmínek vypracována Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Projekt splnil ve čtvrtém roce po ukončení realizace všechny podmínky udržitelnosti. Dne 22.8.2016, byla Monitorovací zpráva o udržitelnosti č. 4 schválena.