Udržitelnost projektu ve třetím roce

K projektu byla dle podmínek vypracována Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Projekt splnil ve třetím roce po ukončení realizace všechny podmínky udržitelnosti. Dne 5.1.2016, byla Monitorovací zpráva o udržitelnosti č. 3 schválena.