Udržitelnost projektu ve druhém roce

K projektu byla dle podmínek vypracována Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Projekt splnil ve druhém roce po ukončení realizace všechny podmínky udržitelnosti. Dne 17.2.2015, byla Monitorovací zpráva o udržitelnosti č. 2 schválena.