Udržitelnost projektu v prvním roce

K projektu byla dle podmínek vypracována Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Projekt splnil v první roce po ukončení realizace všechny podmínky udržitelnosti. Dne 25.11.2013, byla Monitorovací zpráva o udržitelnosti č. 1 schválena.