Osm a půl měsíce s Aristotelem

Nadřazená kategorie: Projekty OP VK
Napsal Rostislav Novotný
Zobrazeno: 5278

Máme za sebou první školní rok (byť ne úplně celý), kterým nás provázel výukový systém Aristoteles. Jeho ovládání není nijak složité, přesto jsme se s ním v jistém slova smyslu museli všichni poctivě učit pracovat a věřím, že jak žáci, tak vyučující se toho hodně naučili.

Žáci si v prvé řadě museli zvyknout na to, že Aristoteles je neúprosný a že neposkytuje příliš možností, jak si práci usnadnit nějakým tím podvůdkem, a že na něj výmluvy neplatí. Velice pozitivně lze hodnotit fakt, že celá řada žáků, kteří mají časté zdravotní problémy, rychle pochopila, že e-learningový systém má tu nespornou výhodu, že jim umožňuje do jisté, ne malé, míry učit se i z domova a že toho pak nemusí tolik dohánět. Někteří si dokonce na dálku vyzkoušeli i napsat i opravný test přímo z domova, když jim nemoc neumožňovala, aby si svoje hodnocení v termínu stihli opravit přímo ve škole.

Nejvíce svárů se na každé škole točí kolem hodnocení a právě míra spravedlivosti hodnocení se prudce zvýšila. Všichni jsme kolem nás tu a tam viděli příklady toho, jak někdo dostane nějakou známku jen za to, jak se chová. Někdo bez práce prošel do dalšího ročníku, protože „on je hodný“. Žáci opačného ražení naopak mnohdy doplatili na svoje chování hodnocením v konkrétním předmětu, kam se promítla jejich méně zvladatelná povaha, což obecně není dobře. Chování má svoji vlastní kolonku na vysvědčení, byť jistě ochota zájem zcela s hodnocením předmětu souvisí.

Se systémem Aristoteles zůstává v oblasti hodnocení už jen jediná nespravedlnost, a tou je samotný fakt, že hodnocení žáka na vysvědčení musíme vyjádřit nějakou známkou, jak nám ukládá zákon. To je škoda, protože tak se může stát, že někdo má hodnocení 75% a je hodnocen jako chvalitebný a někdo 74% a má už známku dobrou podobně jako ten, který je hodnocen 60%. Za tohle ale nikdo z nás nemůže, ta nespravedlnost je dána již samotným faktem existence známek, vždyť oč lepší by bylo, kdybychom ta procentní hodnocení mohli psát přímo na vysvědčení. Musím dodat, že i samotní učitelé byli do jisté míry zaskočeni tím, jak nezanedbatelnou roli doposud hrál jejich subjektivní pocit při hodnocení a zejména při uzavírání známek a shodují se na tom, že elektronická žákovská knížka poskytuje neskonale větší míru objektivity hodnocení.

Se zavedením nového systému dostali žáci i řadu výhod, které se na běžných základních školách prakticky nevyskytují. Mezi ty nejvýznamnější patří vedle studijních materiálů a elektronických testů zejména možnost opravit si svoje hodnocení a ukázat učiteli, že to co jsem před týdnem neuměl, již jsem se doučil. I tady drtivá většina žáků rychle pochopila, že chodit si psát opravné testy jen tak „na zkoušku“ jestli to zrovna nevyjde lépe, nemá vůbec cenu, a že pro lepší hodnocení je třeba na sobě zapracovat, i když se člověku vždy nechce.  Konec konců já také v pondělí ráno neoplývám nadšením, i když mě moje práce baví.

Jsem rád, že již po necelém roce fungování systému Aristoteles, je možné konstatovat, že tím vším co tento systém ve spojení s kriterii předmětů a naším vzdělávacím programem představuje a tím, co vnesl nového do procesu vzdělávání na naší škole, významnou měrou přispívá k formování osobnosti žáka směrem k samostatnosti a odpovědnosti a to jsou hodnoty pro život v dnešní společnosti více než potřebné.

 Do školního roku 2010/2011 přeji za všechny, kteří se podílejí na e-learningovém projektu OPVK hodně úspěchů žákům, rodičům i vyučujícím.

 

Mgr. Rostislav Novotný

Koordinátor pedagogické sekce projektu Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda