Dosavadní průběh projektu

Nadřazená kategorie: Projekty OP VK
Napsal Rostislav Novotný
Zobrazeno: 3969

Projekt „Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk příroda“ má za sebou již 16 měsíců a před sebou celých 20. Je tedy jistě čas na drobnou bilanci toho, co se v rámci projektu podařilo dosáhnout a jak si na tom práce realizačního týmu stojí v porovnání s harmonogramem projektu.

Máme za sebou úvodní fázi nezbytného materiálního zabezpečení, celý ten kolotoč výběrových řízení, v rámci nichž se nakupovaly počítače a notebooky pro členy projektového týmu, nový server, licence e-learningového systému, interaktivní tabule a další nezbytný materiál k rozběhnutí celého projektu.

Na podzim 2009 proběhlo nejprve školení administrátorů a pedagogů , kteří se učili s novým systémem pracovat a efektivně využívat jeho funkce tak, aby se podařilo co nejsnáze ho integrovat do vzdělávacího procesu na škole.

Od 15.10 byl e-learningový server  Aristoteles zpuštěn a postupně uváděn do provozu. Proběhlo „proškolení“ žáků. K proškolení práce se mohli dostavit i rodiče a řada z nich si přišla pro vysvětlení jak se systémem správně pracovat a jak je ho možné využívat i ke kontrole učebního procesu svých dětí.

Od konce října 2009 se na Aristotelovi již začali objevovat první výukové materiály z přírodovědných předmětů. V této první fázi tvorby výukových materiálů byly tvořeny materiály pro 6. a 7. ročníky a pro 8.ročník co se týká chemie. Ale pokud se členům týmu dařilo, i jiné ročníky začali postupně objevovat ve svých profilech materiály, které jim mají ve výuce pomoci. Tato první fáze projektu bude ukončená na přelomu srpna a září, kdy bude kompletní sada výukových materiálů pro 6. a 7.ročník zkompletována (včetně chemie 8.r) a tyto materiály projdou postupnou evaluací ve výukovém procesu. Zkompletováním výukových materiálů pro výše uvedené ročníky dojde rovněž k naplnění hned sedmi monitorovacích indikátorů projektu a ten přejde do svojí druhé poloviny.

Od září 2010 začne projektový tým pracovat na výukových materiálech pro 8. a 9.ročník a předpokládá se, že  tyto materiály budou připraveny v kompletní sadě od 1.9.2011.

 

Mgr. Rostislav Novotný

Koordinátor pedagogické sekce projektu Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda