Složení pedagogického týdnu

Jsme rádi, že vám můžeme oznámit, že od 1.10.2009 začal na škole pracovat pedagogický tým, jehož úkolem bude naplňovat výukovým obsahem náš e-learningový server Aristoteles.

Tým začal pracovat v tomto složení:

Mgr. Rostislav Novotný – koordinátor týmu, vedoucí předmětu chemie

Mgr. Miroslava Šotnarová – vedoucí předmětu fyzika

Mgr. Pavel Horák – pracovník předmětu fyzika, manažer projektu

Mgr. Pavlína Čechová – vedoucí předmětu přírodopis

Mgr. Jitka Špačková – externí pracovník předmětu přírodopis

Mgr. Martin Drábek – vedoucí předmětu zeměpis

Mgr. Hana Holcová – pracovník předmětu zeměpis

Věřme, že dobrá nálada je neopustí J.