E-learningový systém AES

Srdcem našeho e-learningového projektu bude kvalitní e-learningový systém AES, který vzešel jako vítěz výběrového řízení.

Asynchronní e-learningový systém AES přináší mimo jiné tyto možnosti:

 • Testy - Propracovaný hodnotící systém testů s možností obrázků u otázek, otázek bez obrázků, s výběrovými možnostmi, zatrhávacími možnostmi a 2 - 4 variantami jako odpověď. Testy mohou mít několik variant vzhledu pro usnadnění přehlednosti studentům s lehkými poruchami učení (více viz prezentace Omezení vlivu výukových poruch studentů)
  Rodičovský přístup - Přístup do systému také pro rodiče. Rodiče mají přístup ke známkám žáka v e-žákovské, ke studijním materiálům, případně e-albu a podobně.
 • Studijní materiály - Individuální úložiště studijních e-learningových materiálů pro každý předmět zvlášť v podobě prezentací, zadání domácích úkolů a podobně. Studijní materiály lze také dle potřeby před studenty skrýt či zobrazit jen na omezenou dobu.
  Elektronická žákovská knížka - Propracovaná e-žákovská knížka obsahující hodnocení a známky ze všech předmětů. Známky jsou z procent přepočítávány na klasifikační stupně, které je možné nastavit individuálně pro každý předmět. V systému existuje několik typů známek (hodnocení) od e-learningových, přes ústní, písemné až po "jiná hodnocení" například za aktivitu v hodinách, domácí úkoly a podobně.
 • Sestavy klasifikace - Jedná se o důmyslný v praxi již několik let osvědčený nástroj pro hromadné zobrazení hodnocení studentů v jednotlivých předmětech. To umožňuje přehledné změny v hodnoceních, rychlý přístup ke známkám všech studentů ve třídě či skupině, které se hodí na hovorových hodinách, při uzavírání klasifikace a podobně.
  Propracovaný systém hodnocení - Všechny hodnocení (známky) jsou v primární podobě procentuální a dle nastavení jednotlivými garanty předmětů lze nastavit převod procent na jejich ekvivalentní zástupné hodnoty (lze použít klasické 1, 2, 3, 4, 5, ale i mezistupně jako 1-, 2-, či 1A, 1B, 2A, 2B, a podobně). Všechna hodnocení i externích známek, které neklasifikuje systém sám, lze zadávat hromadně na společném formuláři vždy celé skupině studentů.
 • Automatické generování zpráv o zmeškaných testech - Systém automaticky generuje zprávy každému studentovi, který v daný termín zmešká nějaký systémový test. I učiteli je posléze vygenerována zpráva ze seznamu studentů, kteří tento test zmeškali. Systém krátkých textových zpráv lze přikoupením vhodného modulu rozšířit na hromadné rozesílání zpráv celým skupinám uživatelů či třídám spolu s jejich kopiemi na e-mailové adresy uživatelů. V základní funkčnosti je jen rozesílání zpráv mezi jednotlivými uživateli pouze v rámci systému.
 • Portréty uživatelů - V systému lze přiřadit každému uživateli portrét (fotečku). Tento portrét si mohou studenti přidělit sami a povkládat si i knihovnu vlastních portrétů. Všechny operace s portréty lze vhodným nastavením práv zakázat.
  Tutoriál pro účty studentů - Každý student má na svém účtě jednoduchý a přehledný tutoriál (návod), jak zacházet se systémem a jak si ho na začátku nastavit, aby mu byl co nejpřívětivější.
 • Rozvrhy - Jde o modul, který by měl zahrnovat prakticky všechny požadavky na rozvrhy snad na všech typech škol. Rozděluje týdny na sudé a liché, jak podle ISO normy ISO 8601, tak podle začátku školního roku (záleží na nastavení). Modul umožňuje zobrazit rozvrhy zvlášť pro třídy, učitele čí žáky. Součástí modulu je i modul pro vytváření suplování, který dovede automaticky při zadávání suplování zobrazit volné učitele v dané hodině a zohlednit různá kritéria a omezení pro vytvoření suplování na aktuální den.
  Rozšíření možností systémových zpráv - Tento modul umožní zasílat kopie všech zpráv na e-mailové účty uživatelů a rozšiřuje možnosti rozesílání těchto zpráv celým skupinám, třídám či úrovním uživatelů.
 • E-knihovna - Jedná se o propracovaný modul evidence knih a výpůjček ve školní knihovně včetně počítání prohřešků za pozdní vrácení, spolupráce s čárovými kódy a podobně.
  Odevzdávárna - Tento modul umožní odevzdávat projekty a úkoly studentů přímo přes rozhraní systému. Odevzdávárny jsou individuální pro každou třídu i předmět a dělí se na projekty. Každá odevzdávárna se umí automaticky otevřít v zadanou hodinu a datum.
 • Diskusní board - Propracovaná diskuse k tématům od akcí školy až k možným způsobům řešení domácích úkolů v jednotlivých předmětech. V diskuzi je možné používat širokou škálu emotikonů.
 • FTP správa domovských disků uživatelů - Tento modul umožňuje vzdálenou správu z FTP serveru, pomocí kterého lze zpřístupnit do Internetu libovolná data, která se nalézají na půdě školy.
 • Tiskové sestavy - Tento modul vám umožní testy zadané v systému tisknout v papírové podobě.

Právě v těchto dnech probíhá instalace AES na náš nový výukový server Aristoteles. Systém instaluje přímo jeho autor Mgr. Jan Zbořil.