Máj - lásky a výběrových řízení čas

Nadřazená kategorie: Projekty OP VK
Napsal Rostislav Novotný
Zobrazeno: 3403

Vlastní tvorba výukových materiálů se sice naplno rozjede až v měsíci říjnu, ale rozhodně to neznamená, že bychom zaháleli – právě naopak, práce je více než dost. V tyto dny probíhají hned tři výběrová řízení na nákup a instalaci zařízení nezbytných pro zdárné fungování projektu.


První výběrové řízení se týká samotného e-learningového softwarového systému, který bude tím hlavním prvkem našeho projektu. Byly osloveny celkem tři dodavatelé výukových systémů a o vítězi rozhodne nejen cena celého e-learningového systému, ale i uživatelská náročnost a v neposlední řadě reference zejména základních škol. Rádi bychom náš nový systém rovněž využili k zavedení elektronických žákovských knížek, které by mohlo ve zkušebním provozu začít fungovat již v příštím školním roce, a pokud se osvědčí, pak by žáci druhého stupně od školního roku 2010/2011 mohli na elektronické žákovské knížky přejít ve všech předmětech, což jistě všichni žáci uvítají, neb je jisté, že elektronickou žákovskou knížku jaksi nejde zapomenout a odpadne tak jistě řada nepříjemností.Aby mohl e-learningový systém dobře fungovat, potřebuje pro svůj chod správné hardwarové zázemí, které bude představovat nový server, na kterém e-learning poběží. Vzhledem ke struktuře naší sítě bude tento stroj plnit i funkci přípojného bodu k internetu a bude tedy možné očekávat opětovné zlepšení rychlosti připojení k internetu u nás ve škole. Kromě serveru bude nutné projektový tým vybavit kvalitními notebooky, protože jednotlivé členy týmu čeká desítky měsíců náročné práce u klávesnice.V neposlední řadě je potřeba se připravit na výuku za použití nových moderních metod a ta se neobejde bez další interaktivní tabule na naší škole. Ta bude tentokrát umístěna v učebně přírodopisu a zeměpisu a můžeme slíbit, že to bude tentokrát tabule širokoúhlá. Součástí tohoto výběrového řízení je i další přenosný dataprojektor, tedy zařízení, které se již nyní stává na škole běžně využívanou součástí výuky a to zejména v přírodovědných předmětech.O výsledcích výběrových řízení vás budeme informovat v průběhu měsíce července.