Cíle projektu

Naše škola získala grant z Evropského sociálního fondu (ESF), Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa programu 1. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Zprostředkujícím subjektem OP VK je Jihomoravský kraj. Z celého Jihomoravského kraje bylo podpořeno v dané prioritní ose pouze 11 základních škol. V Brně pak pouze 3 základní školy a my jsme hrdí, že můžeme žákům a rodičům oznámit, že patříme mezi ně.

Projekt „Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda“ poběží na naší škole 3 roky. Cílem projektu je podporovat výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) s využitím moderních informačních technologií. Úkolem projektu je vytvořit digitální výukové materiály na bázi e-learningového systému a tyto materiály integrovat do výuky. Výstupy projektu jsou určeny pro žáky 2. stupně.

V současné době probíhá přípravná fáze projektu, ve které je za potřebí rozjet výběrová řízení s cílem získat potřebné e-learningové vybavení a prezentační techniku. Důležité rovněž bude sestavit spolehlivý a efektivní tým pedagogů, kteří budou pracovat na naplnění e-learningového systému. Pedagogický tým začne pracovat od 1.10.2009 a prvních výsledků se žáci některých ročníků mohou dočkat již ve druhém pololetí příštího školního roku. Celý systém by měl být naprosto kompletní v březnu 2012, což je termín ukončení projektu.

Mezi priority projektu patří zejména:

1.       Zvýšení kvality a efektivity při výuce přírodovědných předmětů.

2.       Podpora implementace našeho školního vzdělávacího programu v oblasti Člověk a příroda.

3.       Podpora motivace žáků formou aplikace moderních e-learningových metod.

4.       Podpora vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků jinak trvale postižených.

5.       Podpora vzdělávání žáků, kteří se z různých důvodů nemohou přímo výuky zúčastnit například z důvodu nemoci nebo pobytu v léčebném zařízení.

Projekt bude mít přínos i v dalších oblastech vzdělávání a zasáhne zcela vzdělávání na druhém stupni. Již nyní můžeme slíbit že v průběhu příštího školního roku vyzkoušíme díky e-learningovému systému a novému serveru elektronické žákovské knížky pro žáky 2.stupně, což je záležitost, se ktrou se můžeme zatím setkávat pouze na renomovaných středních školách. Žáky a všechny uživatele sítě bude jistě zajímat o možnost přístupu na svůj domovský disk z domu a podobně.

Prvním hmatatelným výsledkem pro žáky naší školy jistě je významné zvýšení rychlosti našeho připojení k internetu. Držte nám palce a další výsledky se jistě dostaví.

Mgr. Pavel Horák
manažer projektu

Mgr. Rostislav Novotný
koordinátor pedagogické sekce