Průběh projektu

Od započetí práce v rámci projektu Podpora výuky AJ metodou CLIL na 1.stupni ZŠ uplynulo již přes půl roku. Před začátkem nového školního roku 2013/2014 probíhala výběrová řízení na nákup výpočetní techniky, byla sjednána spolupráce s jazykovou školou Polyglot Brno, která zajišťuje působení rodilých mluvčí v našem projektu. Projektový tým se jazykově i metodicky připravoval na náročný rok. Během prvního pololetí se děti pravidelně, a to dvakrát měsíčně setkaly s rodilou mluvčí Jee Chapman. V těchto hodinách se snažíme formou her, písniček a jiných aktivit děti zapojit do přímé interakce s rodilým mluvčím a přirozeně tak rozvíjet chuť a zájem o anglický jazyk. Ve druhém pololetí je naší rodilou mluvčí Viktoria Sroka. Ze spolupráce českých a anglických tvůrců vzniklo množství pomůcek a příprav k výuce, kdy se snažíme běžné šk. předměty vyučovat anglicky. Jedná se o výtvarnou, pracovní výchovu a prvouku. I tyto hodiny probíhají dvakrát do měsíce. Ke každé přípravě je připojena nahrávka pořízená rodilou mluvčí, pro učitele je vytvořen metodický list. Často je využíváná interaktivní tabule. Práce v rámci projektu probíhají dle plánu. Více informací či fotografie z průběhu výuky můžete najít na projektové nástěnce u vchodu do školy.