Realizace projektu OPVK 1.4

Projekt inovace a individualizace vzdělávání OPVK osa 1.4

Na tento projekt škola čerpá 2,4 milionu korun z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - osa 1.4. Projekt je lidově znám pod pojmem "šablony" a prostředky jsou čerpány přímo z Ministerstva školství.

V rámci tohoto projektu jsme se u nás na škole rozhodli výrazným způsobem zkvalitnit výuku ve stěžejních naukových předmětech a zlepšit a modernizovat vybavení naší školy. Projekt navazuje na to, co už u nás začalo úspěšně fungovat. Na druhém stupni je to především tvorba e-learningového serveru Aristoteles - do tvorby výukových podpůrných materiálů se zapojí i vyučující jiných předmětů než přírodovědných, kteří na e-leraningu pracují v rámci jiného projektu. Na prvním stupúni se zaměříme zejména na přípravu a aplikaci výukových materiálů podporujících čtenářskou a matematickou gramotnost ana podporu výuky cizích jazyků. Deset kmenových tříd bude místo přežitých tabulí na křídu vybaveno tabulemi na fixy a interaktivním zobrazovacím zařízením, nové moderní počítače přibudou pro žáky v jedné z našich počítačových učeben, přibudou nové moderní pomůcky v přírodovědných předmětech a matematice.

Projekt může trval 30 měsíců - naším cíl byl splněn k 31.12.2012.

Závěr projektu se blíží

"Čas běží jako bláznivý" zpívá Karel got v jedné své legendární písni a ne jinak tomu je i v případě realizace projektu inovace ve vezdělávání, který je v široké veřejnosti znám spíše pod poněkud nepřesně zjednodušující přezdívkou "šablony".

Naše škola byla jednou z prvních, které se v do projektu zapojili a tak není dívu, že letošní podzim bude znamenat okončení celého projektu, v rámco něhož se nám zatím podařilo vybavit 12 kmenových tříd interaktivní videotechnikou, dát učitelům k dispozici patřičné počítačové vybavení na odpovídající úrovni. Rovněž tvorba elekronických výukových materiálů i těch běžných výukových pomůcek se chílí ke konci a vše směřuje k datu 31.8.2012, kdy bychom rádi ukončili většinu klíčových aktivit projektu a nejpozději v průběhu října projekt definitivně ukončili.

Všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli a podílejí patří dík. Významným způsobem zlepšili svoje dovednosti adokázali si, že jsou schopni plnit i na první pohled vysoké cíle.

Projekt: EU peníze školám na Gajdošce – Inovace a individualizace vzdělávání

Přesně před rokem se na naší Základní škole spustil projekt, který je financován z fondů OPVK z peněz Evropské unie. Jsme právě v polovině realizace, končit bychom měli v srpnu 2012. Projekt jsme si v podstatě ušili na míru, podle potřeb, které jsme cítili jako důležité. V rámci tohoto projektu jsme během roku na škole podpořili tyto oblasti:
o čtenářská a informační gramotnost
o cizí jazyky
o využívání ICT
o matematika
o přírodní vědy
o finanční gramotnost

Číst dál: Projekt: EU peníze školám na Gajdošce – Inovace a individualizace vzdělávání

Projekt Inovace a individualizace vzdělávání se rozběhl

Jsem rád, že vás mohu informovat o tom, že se od 1.9.2010 oficiálně rozběhl projekt Inovace a individualizace vzdělávání z OP VK osa 1.4. Týmu pod vedením již zkušeného manažera ESF projektů Pavla Horáka se podařilo nejen projekt formálně zahájit v nejbližším možném termínu, čímž jsme se zařadili mezi ty nejrychlejší v republice, ale podařilo se ho rozhýbat i fakticky. Svědčí o tom i fakt, že první navýšené hodiny v učebním plánu již byly realizovány a mnozí žáci již pracují s prvními výukovými materiály vzešlými právě z tohoto projektu.

Do konce měsíce září budou vypracovány všechny dvouleté plány tvorby výukových materiálů. Rovněž do konce září budou uzavřená výběrová řízení na počítačové vybavení učebny informatiky, na služební notebooky a na interaktivní tabule do kmenových tříd. Termín předpokládaného dokončení vybavování novou technikou je 31.10.2010. Všem účastníkům projektu držíme palce a přejeme jim, aby se jim náročná práce, která posune naši školu o pořádný kus dopředu, dařila.