Realizace projektu ukončena

Dne 31.8.2014 byl ukončen projekt "Tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis. V průběhu více než 2 let vznikaly úlohy, které měly za úkol zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů a to především z praktické stránky věci. Děti se často učily teorii a vzhledem k nedostatku potřebných pomůcek (způsobuje především nedostatek financí) neměly možnost si věci prakticky odzkoušet.

Tým pedagogů na naší škole vymysleli 4 úlohy pro každý ročník v přírodopise a fyzice, v chemii 8 úloh pro každý ročník, pro tyto úlohy nakoupili pomůcky a následně udělali také instruktážní video, kde je pečlivě popsáno co přesně se má v úloze dělat.

Vše je tedy hotovo odzkoušeno, zevaluováno, zkompletováno. Studenti budou moci v hodinách fyziky, chemie a přírodopisu s těmito úlohami pracovat. Zcela jistě jim to přinese lepší náhled do dané problematiky. Rozhodně setím zvýšila kvalita vzdělávání v těchto předmětech.

V současné době probíhá tvorba závěrečné monitorovací zprávy, takže snad doufáme, že i ta proběhne hladce a budeme mocí říci, že projekt proběhl hladce tak jak byl naplánován.

Pavel Horák, Manažer projektu