Konec 5. monitorovacího období

K 16. 6. 2014 nám předčasně skončilo páté monitorovací období projektu. Důvodem je vyčerpání více než 80% finančních prostředku určených na toto období, to začalo 1. 1. 2014.

V současné době jsou již všechna videa k úlohám natočena. Tedy máme hotovo do každého předmětu 16 videí. (16 x fyzika, 16 x přírodopis, 16 x chemie). Chybí již jen ověření několika málo úloh. Ověření ještě zcela jistě proběhne nejpozději do konce června tohoto měsíce. V následujících 2 měsících již bude projekt zpět do finální fáze. Jeho konec je naplánován na 31.8.2014. V tomto období bude ještě docházet u některých úloh k evaluaci, tzn. jejich vylepšení, ale hlavně se bude pracovat na kompletaci všech úloh. To znamená, že se vždy zkompletují tak, aby byly do budoucna kdykoliv k použití.    

Přeji týmu hodně zdaru a trpělivosti při posledních 2 měsících realizace.