Další fáze našeho projektu

V těchto dnech nám končí třetí monitorovací období projektu. Za toto období se odevzdává třetí monitorovací zpráva, kterou bude projektový tým tvořit v následujících dnech.

Běžné monitorovací období by mělo končit až 30 srpna,ale z důvodu efektivnějšího čerpání finančních prostředků jsme byli nuceni požádat o předčasné ukončení monitorovacího období a budeme tak podávat mimořádnou monitorovací zprávu.

Monitorovací období začalo na začátku března 2013. Na škole již od loňského záři máme vytvořené 3 sekce, fyzika, chemie a přírodopis. Úkolem každé sekce je vytvořit 16 úloh pro každý z těchto třech předmětů.

Za toto období se vytvářely další úlohy. Aktuální situace je taková, že je již hotova polovina úloh. Na těchto úlohách je již odpracováno to nejtěžší, tedy jejich přesné domyšlení a natočení na video. Na těchto úlohách již bude zbývat pouze dokompletování. To znamená upřesnění metodiky k úloze, doplnění chybějících pomůcek a samotné ostré ověření během výuky. Některá dílčí ověření již proběhla, avšak v následujícím školním roce bude nutno ověřit kompletně. Tedy celou upravenou úlohu.

V tomto období již také proběhlo výběrové řízení, kde se pořídila většina čidel potřebných k realizaci úloh. Zbývá ještě dokoupit některé pomůcky, ale to se muselo vzhledem k systému financování projektu odložit na zbytek roku 2013.

Během druhého pololetí již žáci měli možnost si některé úlohy vyzkoušet. V tomto školním roce, tedy v následujících dvou obdobích budou pracovníci projektu tvořit především druhou polovinu úloh, zároveň však budou všechny úlohy ověřovat ve výuce.

Přeji týmu hodně zdaru a trpělivosti při natáčení a realizaci všech úloh.