Projekt se rozjel

Nadřazená kategorie: Projekty OP VK
Napsal Pavel Horák
Zobrazeno: 2476

V těchto dnech nám v naší realizaci pomalu končí druhé monitorovací období projektu. Za toto období se odevzdává druhá monitorovací zpráva, kterou bude projektový tým tvořit v následujících dnech.

Monitorovací období začalo na začátku září 2012 a končí na konci února 2013. Za toto období se zformoval celý projektový tým. Na škole se vytvořily 3 sekce, fyzika, chemie a přírodopis. Úkolem každé sekce je vytvořit 16 úloh pro každý z těchto třech předmětů.

Ke každé úloze budou pořízeny pomůcky, bude k nim vytvořen písemný návod a videonávod, který pomůže žákům danou úlohu úspěšně realizovat. Nejnáročnější částí tvorby celé úlohy je především výroba videonávodu, i proto se v současné době rozjela tato tvorba na plné obrátky. V tomto období se za fyziku vytvořil videonávod k těmto úlohám: Měření hmotnosti, Měření teploty, Určování hustoty, za chemii: Destilace, Neutralizace, Acidobazická titrace na indikátor, za přírodopis: pH nápojů a zdraví zubů, Oběhová soustava člověka, Pozorování členovců.

Již vytvořené úlohy tak jsou k dispozici ke shlédnutí na našem elearningovém serveru. K jednotlivým úlohám bude v následujícím období dokoupen potřebný počet pomůcek, tak aby si žáci tvorbu těchto úloh v hodinách mohli vyzkoušet.

Během druhého pololetí se žáci mohou těšit na první praktické úlohy v praxi.