Projekt "tvorba úloh" startuje

Nadřazená kategorie: Projekty OP VK
Napsal Rostislav Novotný
Zobrazeno: 4022

Projekt "tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis" odstartoval v pátek 1.6. podpisem smluv části realizačního týmu. Manažerem projektu bude Mgr. Pavel Horák, funkci koordinátora tvorby úloh převzal Mgr. Rostislav Novotný, projekt bude účtovat Dana Vybíhalová a o mzdy a jejich vykazování se postará Ivana Vitámvásová.

Úkolem tohoto zatím početně omezeného týmu bude zejména vytvořit všechny materiální předpoklady pro rozjezd druhé fáze projektu, kterou bude vlastní tvorba. Tým musí zajistit všechny formální nezbytnosti, jako je bankovní účet, nastavení pravidel cash-flow, zajistit prvky publicity, nastavit pracovněprávní vztahy mezi členy realizačního týmu a Základní školou Gajdošova, jakožto zaměstnavatelem a příjemcem dotace.

V následujících dnech budou rovněž provedena výběrová řízení na počítačové vybavení, videotechniku, ale i na nezbytné pomůcky, které bude k praktickým úlohám zapotřebí a to včetně moderní techniky v podobě elektronických čidel nezbytných k provádění zajímavých a motivujících experimentů, které jdou s dobou a plně využívají vymožeností dnešního počítačového světa.

Na těchto stránkách budete o průběhu projektu a jeho realizaci pravidelně informováni stejnětak, jako na nástěnce ve vestibulu školy.