Aktuality

Jak dál od 2. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

prodloužené podzimní prázdniny se chýlí ke konci a v pondělí 2. 11. je tu opět školní den. Jak už jistě víte ze sdělovacích prostředků, pokračujeme bohužel i nadále v režimu nucené distanční výuky.
Podle sdělení MŠMT budou žáci základních škol v tomto režimu pracovat do 20. 11. včetně, nicméně je prý možné, že pro některé skupiny žáků může nastat změna o něco dříve.
Podle scénáře, který připravilo MŠMT, by se měli nejprve do školy vrátit žáci 1. a 2. ročníků, pak 9. ročníky, v dalším kroku mají následovat ostatní žáci 1. stupně a nakonec zbytek žáků 2. stupně. Nic bližšího není dáno, především žádné termíny nejsou známy.

S ohledem na aktuální situaci pro vás máme tato zásadní sdělení týkající se naší školy:

Číst dál: Jak dál od 2. 11.

Jak postupovat při žádosti o ošetřovné

Zaměstnanci, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 60 procent vyměřovacího základu příjmu. Dostávat by je měli za celou dobu, co bude škola uzavřena. Ministerstvo práce uvedlo, že žadatelé nebudou muset dokládat potvrzení školy o uzavření. Stačit jim bude čestné prohlášení.

Zavoláte tedy svému zaměstnavateli, že máte překážku v práci. Stáhnete formulář https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd,vyplníte a domluvíte se se zaměstnavatelem, jakým způsobem mu ho doručíte. Školu k tomu už naštěstí nepotřebujete.

Vaše ZŠ

Podrobné informace k aktuálním opatřením ve škole

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

V návaznosti na usnesení vlády č.995 a č.996 vám oznamujeme následující:

Číst dál: Podrobné informace k aktuálním opatřením ve škole

Jak postupovat v době distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14.10. nejméně do konce října se budeme učit distančně. Formálně jsem na to připraveni - postupovat budeme podle návodu níže. Konkrétní informace týkající se přímo vaší třídy obdržíte od svých třídních učitelů prostřednictvím zprávy v AES.
Je nám také líto, že v době uzavření školní budovy nebudeme schopni poskytovat vám obědy ani svačiny - vše je kompletně odhlášeno.
Nyní si prosím prostudujte následující informace.

Číst dál: Jak postupovat v době distanční výuky

Mimořádná opatření platná od 5. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

 

vláda ČR přijala dne 30. 9. 2020 usnesením č. 958 krizové opatření platné s účinností od 5. 10. 2020. V návaznosti na toto krizové opatření a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu nařídila KHS Jihomoravského kraje mimořádné opatření (zde), které má nově následující dopad na chod naší základní školy:

1. Součástí vzdělávání nemůže být po dobu platnosti opatření zpěv.

2. Pro žáky 2.stupně nemůžou být součástí vzdělávání sportovní činnosti.

Platnost mimořádného opatření KHS je od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 včetně.

Nic více není ze strany vlády ani ze strany KHS omezeno a my jsme rádi, že rodičům můžeme oznámit, že mimořádným opatřením nebude dotčen chod a organizace školní družiny. Na škole budou rovněž probíhat kroužky organizované školou (podnikli jsme některá opatření a snížili jsme počty žáků v některých skupinách rozdělením na více skupin). Opatření se nedotýká ani kroužků sportovně zaměřených. Rovněž plavecká výuka ve 3.ročníku nebude opatřením nijak dotčena.

Pokud budou hodiny předmětu tělesná výchova na druhém stupni probíhat 1.vyučovací hodinu, žáci půjdou do školy až na 8:45. Pokud bude hodina tělesné výchovy naopak koncovou hodinou, žáci budou končit o hodinu dříve (v průběhu hodiny TV budou moci jít na oběd). Odpolední hodiny volitelných sportovních činností hochů (úterý) a dívek (čtvrtek) po dobu opatření nebudou probíhat, dotčení žáci budou končit výuku ve 13:40. O zrušených hodinách TV budete rovněž informováni prostřednictvím AES (modul suplování). Hodiny TV uvnitř vyučovacích bloků budou mít po dobu platnosti mimořádného opatření jinou vhodnou vzdělávací náplň.

POZOR! upozorňujeme rodiče, jejichž děti u nás ve škole navštěvují hodiny ZUŠ Došlíkova, že KHS svým opatřením zakázala účast žáků na hodinách v ZUŠ. Jakým způsobem bude vzniklou situaci ZUŠ Došlíkova řešit se jistě dozvíte přímo tam.

Jako ředitel školy chci také vám rodičům poděkovat, za vaši podporu, kterou jste nám pedagogům v posledních dnech vyjádřili. Nesmírně nás to podporuje v našem společném úsilí o kvalitní vzdělávání vašich dětí navzdory nepříznivé situaci.

Díky

Rostislav Novotný