Aktuality

Upozornění Krajské hygienické stanice na šíření žloutenky v Brně

Vážení rodiče,

v odkazech níže si můžete stáhnout informace Krajské hygienická stanice v Brně ohledně prevence šíření infekční žloutenky v Brně. Žáci byli ve škole poučeni o možných rizicích a nutnosti dbát zvýšené hygieny. Škola zavedla zvýšená hygienická opatření.

Doporučení pro veřejnost si můžete stáhnout zde: DOPORUČENÍ PRO VEŘEJNOST

Doporučení pro školy můžete stáhnout zde: DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY

Volnočasové aktivity ve školním roce 2016/17

V tomto školním roce nabízí naše škola 24 kroužků, do kterých se vaše děti mohou přihlásit. Vyplněné přihlášky prosím odevzdejte do pátku 9. 9. 2016. Po tomto termínu vás budeme informovat ohledně zařazení vašeho dítěte do daného kroužku. Více podrobnosti o nabídkách kroužků naleznete v sekci Volnočasové aktivity. Přihlášky posíláme po Vašich dětech, případně si ji můžete stáhnout v odkazu níže:

STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU

Úřední dny o letních prázdninách

Od pátku 1.7. začínají dětem letní prázdniny. Ve škole budou o prázdninách probíhat nejrůznější opravy, nicméně úřední dny budou v průběhu prázdnin samozřejmě zachovány a to tyto: 13.7., 17.8., 24.8. a 31.8. vždy od 9 do 12 hodin. V tyto dny bude umožněn vchod přes hlavní bránu. U vrátnice poté zvoňte na zvonek kancelář. Do školy se bude nastupovat ve čtvrtek 1.9. v 8.00.

Za celý kolektiv našich pracovníků Vám přejeme pěkné léto.

Vaše Gajdoška

Zahájení školního roku a organizace prvních dnů

Slavnostní zahájení školního roku proběhne na školním dvoře ve čtvrtek 1.9.2016 od 8.00 hodin.

Prvňáčci společně se svými rodiči přijdou k hlavní vrátnici, tam si děti převezmou naši pedagogové. Prosím, abyste přišli o něco dříve, tak, aby zahájení mohlo začít v 8.00. Seznam rozdělení žáků do prvních tříd bude umístěn na dveřích školy u vrátnice.

Organizace prvního týdne proběhne následujícím způsobem:

Čtvrtek: První i druhý stupeň - 2 vyučovací hodiny

Pátek: První stupeň - 4 vyučovací hodiny, druhý stupeň - 5 vyučovacích hodin, první 2 vyučovací hodiny třídnické, dále již dle rozvrhu

Další týden již vše dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

Prvňáci:

Čtvrtek: 2 vyučovací hodiny

Pátek: 2 vyučovací hodiny

Pondělí: 3 vyučovací hodiny

Úterý: 4 vyučovací hodiny

Další dny dle rozvrhu.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BĚŽÍ DLE BĚŽNÉHO ŘÁDU ŠD, (6.30 - 17.00)

PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY OBĚDY OD 1.9., SVAČINY OD 2.9. 2016

Moc se na Vás všichni těšíme!!!

Den pro rodiče žáků 7., 8., 9. C

Na závěr našeho projektu Zahrada Vás v pátek 24. 6. 2016 srdečně zveme  na prohlídku aktivit, které žáci vytvořili pro zpříjemnění volného času o přestávkách. 
 
Od 15:30 do 17:00 si můžete individuálně se svým dítětem projít jednotlivá stanoviště. 
Žáci vás provedou zahradou, dvorem a stanovišti před vstupem do školy a na ulici Balbínova.

V 16:00 ve třídě 9.C proběhne prezentace věnovaná druhému stupni Montessori.