Aktuality

Odhlašování obědů a svačin - konec roku 2016

Z důvodu ročních uzávěrek jsou poslední možné odhlášky a přihlášky obědů a svačin možné do úterý 20.12.2016 do 12 hod.

Simona Janoušková
Vedoucí školní jídelny

 

Matematická soutěž

Tak jako v každém roce se i letos na naší škole uskutečnila Logická olympiáda. Tuto soutěž pořádá MENSA ČR, o úspěchu v ní rozhodnou schopnosti samostatného uvažování a logického rozhodování. V základním kole, které se řeší doma nebo ve škole, přihlášení žáci vyplní krátký on - line test. Nejlepší řešitelé pak postupují do krajského kola.

V kategorii A ( žáci 1.stupně ) byli úspěšní :

Havířová Daniela 3.M, Standara Vilém 2.M, Doležel Dominik 5.C, Tišnovský Vojtěch 4.B a Cejpek Karel 4.A.

V kategorii B ( 2. stupeň ) byli úspěšní :

Rybníček Filip 6.A, Tomalová Anna 6.C, Dědková Tereza 9.A, Turlandová Kateřina 8.C, Štancl Adam 9.A a Skřipská Monika 9.A.

Do krajského kola postoupili Doležel Dominik a Rybníček Filip. Blahopřejeme k úspěchu !

Projekt společné vaření

V měsíci listopadu se naše školní jídelna zapojí do projektu společného vaření. Vaření bude probíhat podle jednotného jídelního lístku sestaveného z nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví ĆR. Jídelní lístek sestavila paní Packová, metodička školního stravování pro město Brno.

Věříme, že všem našim strávníkům bude jídlo chutnat.

Tým kuchařek školní jídelny.

Ředitelské volno pro žáky - 18.11.2016

Oznamuji Vám, že na pátek 18. 11. 2016 vyhlašuji v souladu s  § 24, odst. 2  Zákona č.561/2004  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z organizačních a technických  důvodů. Ve škole budou probíhat servisy a revize na zobrazovacích a jiných elektrozařízeních. Provoz školní družiny bude zajištěn podle zájmu, kuchyně však bude mimo provoz.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Markéta Olbertová (ředitelka školy)

Dny otevřených dveří 19.- 21.10. 2016

Zveme všechny rodiče na dny otevřených dveří, které jsou tentokrát zaměřeny na přírodovědné předměty.

V tyto dny bude na vrátnici služba, která Vás do Vámi vybraných tříd dovede. Podrobný rozpis tříd, které můžete navštívit, naleznete níže:

Číst dál: Dny otevřených dveří 19.- 21.10. 2016