Aktuality

Odevzdání zápisního lístku do ŠD na školní rok 2019/20

Dobrý den,

Zápisní lístky do ŠD na příští školní rok 2019/2020 budou od 28.5. rozdávány dětem v ŠD. Vyplněné zápisní lístky je nutné odevzdat nejpozději do 14.6.2019. (Vyplňte přední stranu, na zadní straně vyplňte datum a podpis, zbytek odstřihněte a uschovejte. Odchody a kroužky vyřešíme v září).

Netýká se budoucích prvňáčků, těm bude vše rozdáno na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků. 

Blanka Šustrová
Vedoucí vychovatelka

Výsledky zápisu na ZŠ Gajdošova pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

v průběhu zápisu na školní rok 2019/2020 bylo podáno 116 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a 19 žádostí o odklad školní docházky. Ke vzdělávání bylo přijato 78 žáků (22 do Montessori třídy a 56 do běžných tříd), 15 žáků vzalo svoji přihlášku zpět před ukončením správního řízení a 23 žáků nemohlo být přijato. Jedna žádost o doklad školní docházky byla zamítnutá, bylo uděleno 17 odkladů školní docházky a ke dni 22.5.2019 zůstává ještě jedno řízení o odkladu školní docházky přerušené.

Identifikátory žádostí žáků, kterí byli ke vzdělávání přijati jsou vystaveny na naší úřední desce a výsledek je rovněž zveřejněn na serveru zapisdozs.brno.cz.

Mgr. Rostislav Novotný
ředitel školy

Školní akademie 14. 5. 2019

Dobrý den,

srdečně Vás zveme na Školní akademii, která se uskuteční 14. 5. 2019 od 16.30 hodin v Dělnickém dome v Brně - Židenicích, ulice Jamborova 65. Vystupovat budou žáci 1. - 5. ročníků běžných tříd.

Těšíme se na Vás,

ZŠ Gajdošova

Zkrácená výuka v pátek 24. 5. 2019

Dobrý den,

upozorňujeme všechny naše žáky a jejich rodiče, že dne 24.5. bude zkrácená výuka z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu. První stupeň bude končit v průběhu 4. vyučovací hodiny, druhý stupeň končí v průběhu 5. vyučovací hodiny. Poslední hodina je pro danou třídu vždy třídnická. Kdo nechodí na oběd, končí v momentě kdy ostatní dětí odchází na oběd. (Zkrácená výuka neplatí pro třídy 3.A a 5.A – jsou na škole v přírodě a 1.M - jsou v ZOO).

Číst dál: Zkrácená výuka v pátek 24. 5. 2019

Ztráty a nálezy

Ztracené a zapomenuté věci, které jsme ve škole našli si můžete prohlédnout v Aristotelovi v sekci E-album, v kategorii Ztráty a nálezy. Pokud některou z vyfocených věcí poznáváte a patří právě vašim dětem, kontaktujte prosím na vrátnici pana školníka nebo vrátného, věc Vám bude vydána.