Aktuality

Prosincové sportovní turnaje

Měsíc prosinec nepatřil pouze a jenom přípravám na vánoční veselí, ale také sportovnímu zápolení. Během měsíce do něho zasáhli chlapci i dívky druhého stupně. 

5. prosince proběhl již 13. ročník soutěže ve skoku vysokém – Mikulášská laťka. Letošního ročníku se jako hosté zúčastnily Šárka Kašpárková (MS v trojskoku 1997) a Michaela Hrubá (olympijská reprezentantka ve skoku vysokém). Soutěže se zúčastnilo celkem 90 žáků ve dvou kategoriích. 

V kategorii „mladší chlapci“ zvítězil Tomáš Veit ze 7.A (145 cm) a v kategorii „mladší dívky“ Veronika Boráková ze 7.C (130 cm).  V kategorii „starší dívky“ všechny přeskočila čtyřnásobná vítězka Julie Marušková z 9.C (145 cm). Tím také vytvořila nový rekord školy v této kategorii. V kategorii „starší chlapci“ se nejlépe umístil Michal Dráždil z 8.A (150 cm). Celou akci organizovali Martin Drábek a Petra Turková.

Číst dál: Prosincové sportovní turnaje

Jeden svět aneb Co s tím mohu udělat já?

Touto otázkou jsme se zabývali během listopadu a prosince s žáky 7., 8. a 9. ročníku v Montessori třídách na ZŠ Gajdošova. Celý projekt byl uveden workshopem a několika exkurzemi různého zaměření. Všichni jsme navštívili Centrum Veronica v Hostětíně, kde nám představili svoji moštárnu, kořenovou čistírnu odpadních vod, obecní výtopnu na biomasu, šetrné veřejné osvětlení a vysvětlili fungování pasivního domu. Další exkurze v úvodním týdnu byly výběrové a týkaly se jak ekologických témat, tak vztahů mezi lidmi, práce se seniory, dále lidí s postižením nebo s duševně nemocnými.

Po úvodním týdnu pracovali žáci ve skupinách na vlastním zvoleném tématu, kterým by mohli vyřešit alespoň nějakou část otázky týkající se problémů světa kolem nás. Vybrali si zajímavá témata – někteří psali brožurku o nemocech, jiní zorganizovali sbírku batůžků pro charitativní organizaci, další vybírali peníze pro útulek zvířat, jedna skupina vytvořila zajímavý „minifilm“ týkající se ekologického zpracovávání nepotřebných věcí, jiná vyrobila model kořenové čističky odpadních vod… Některé skupiny si zvolily jako svůj výstup určitou akci, třeba pro mladší děti (ta se týkala třídění odpadu) nebo pro seniory (setí semínek rostlin do truhlíků).

Projekt hodnotíme jako vydařený. Podařilo se nám více „pootevřít dveře“ našim žákům do okolního světa. V závěrečných prezentacích, které proběhly v pátek 15. 12. 2017, mnohokrát od našich žáků zaznělo, že projekt byl pro ně přínosný. Jsme rádi, že svůj cíl splnil a děkujeme také naší paní ředitelce, že nás v realizaci podobných projektů podporuje.

Za kolektiv učitelů Mgr. Veronika Sochorová 

Nevidomí mezi námi

Ve čtvrtek 21.12. k nám na základní školu zavítala paní Zapletalová z organizace Mathilda, která seznámila žáky s běžným životem nevidomého člověka. Ukázala dětem různé pomůcky a vychytávky, které nevidomí používají. Vysvětlila jim, jak se na ulici chovat k nevidomému člověku, jak pomoci, a co naopak není vhodné. Nejvíce pak děti zaujal její vodicí pejsek královský pudl.  Dozvěděly se, co stojí výcvik vodicího pejska, kolik povelů musí pes zvládnout a nakonec si ho mohly i pohladit a pomazlit se s ním.

Pavlína Čechová

 

Platba za školní družinu - 2.pololetí 2017/2018

Poplatky za ŠD je možné zaplatit pouze bezhotovostním převodem na účet v Komerční bance

Číslo účtu 30934621 / 0100  - v poznámce k platbě UVÉST JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU!

Za 2. pololetí školního roku 2017/18  je poplatek 1.000,- Kč

 

termín zaplacení do 31.1.2018

Vánoční soutěž ve šplhu 18. 12. 2017

V pondělí 18. 12. 2017 jsme zorganizovaly v malé tělocvičně Vánoční soutěž ve šplhu 2. a 3. tříd.

Atmosféra byla skvělá. Zúčastnit se mohli všichni, kteří vyšplhají až ke stropu :).

Suverénně nejlepším časem zvítězili mezi třeťáky Martinka Sušánková a René Bartoš (oba ze 3.B). Marťa je také celkovou vítězkou v obou kategoriích, svým časem porazila všechny kluky. Všem zúčastněným děkujeme za dobré výkony a příští rok se těšíme na další soutěž.

V kategorii žáků 2. ročníků si mezi sebou porovnali síly kluci i holky dohromady. Vítězkou se stala Petruška Sušánková z 2.B s časem 7:09s, druhé místo patřilo Filipu Drábkovi z 2.C – čas 7:49s a třetí místo obsadil s časem 8:00s Štěpán Macek z 2.A.

Zuzka Mikešová a Blanka Klossová

Podrobné výsledky:

Číst dál: Vánoční soutěž ve šplhu 18. 12. 2017