Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

Dne 11. 9. 2017 proběhly volby do Školské rady Základní školy, Brno, Gajdošova 3. Tato volba probíhala dle volebního řádu schváleným Zastupitelstvem městské části Brno-Židenice statutárního města Brna. Volili se 3 členové za zákonné zástupce a 3 členové za pedagogické pracovníky.

Do školské rady byli zvoleni tito zákonní zástupci:

Mgr. Zuzana Beránková
Ing Lucie Košinarová
Ing. Zuzana Jahodová

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Mgr. Pavel Horák
Mgr. Rostislav Novotný
Mgr. Hana Menšíková

ZŠ Gajdošova děkuje všem kandidujícím i voličům za účast ve volbách.

Třídní schůzky, plenární schůze Spolku rodičů a volby do školské rady

V pondělí 11. 9. 2017 se uskuteční třídní schůzky:

První stupeň od 17.00, druhý stupeň od 17.30.

Od 16.15 proběhne ve školní jídelně plenární schůze Spolku rodičů při Základní škole, Brno, Gajdošova 3.

V průběhu odpoledne budou také probíhat na vrátnici volby do školské rady.

Těšíme se na Vás

Zahájení nového školního roku a organizace prvních dnů

Slavnostní zahájení školního roku proběhne na školním dvoře v pondělí 4.9.2017 od 8.00 hodin.

Prvňáčci společně se svými rodiči přijdou k vrátnici, tam si děti převezmou naši pedagogové. Prosím, abyste přišli o něco dříve, tak, aby zahájení mohlo začít v 8.00. Seznam rozdělení žáků do prvních tříd bude umístěn na dveřích školy u vrátnice.

Organizace prvního týdne proběhne následujícím způsobem:

Pondělí: První i druhý stupeň - 2 vyučovací hodiny

Úterý: První stupeň - 4 vyučovací hodiny - třídnický systém, druhý stupeň - 5 vyučovacích hodin, z toho první 2 vyučovací hodiny třídnické, dále již dle rozvrhu

Středa - pátek: dle rozvrhu, ale na druhém stupni nebude ještě probíhat odpolední vyučování (od 14:30 do 16:00)

Prvňáci:

Pondělí: 2 vyučovací hodiny

Úterý: 3 vyučovací hodiny

Středa: 4 vyučovací hodiny - pouze s třídními učiteli

Čtvrtek - pátek: dle rozvrhu

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BĚŽÍ DLE BĚŽNÉHO ŘÁDU ŠD, (6.30 - 17.00)

PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY OBĚDY OD 4.9., SVAČINY OD 5.9. 2017

Moc se na Vás všichni těšíme!!!

Volnočasové aktivity ve školním roce 2017/18

V tomto školním roce organizujeme ve spolupráci se Spolkem rodičů při základní škole, Brno, Gajdošova 3 rekordní počet 35 kroužků.

REGISTRACE DO KROUŽKŮ JE MOŽNÁ POUZE ELEKTRONICKY PŘES NÁŠ E-LEARNINGOVÝ SYSTÉM ARISTOTELES V TERMÍNU OD STŘEDY 6. 9. 2017 DO ÚTERÝ 12. 9. 2017.

Veškeré podrobnosti, včetně přehledu kroužků naleznete kliknutím na níže uvedený odkaz:

Volnočasové aktivity ve školním roce 2017/18

Úřední hodiny o prázdninách

V průběhu letošních prázdnin budou úřední hodiny v tyto dny:

středa 12. 7. 2017, středa 23. 8. 2017, středa 30. 8. 2017 a to vždy mezi 9 a 12 hodinou. Brána do školy bude otevřena. Na vrátnici bude služba, která Vás nasměruje do kanceláře.

Přejeme hezké prázdniny a těšíme se na Vás, a to při zahájení školního roku v pondělí 4. 9. 2017 od 8.00 na školním dvoře.

Vaše Gajdoška :)