Aktuality

Sázení jedlého plotu z ulice Viniční

Zveme rodiče i děti na brigádu - SÁZENÍ JEDLÉHO PLOTU. Ve úterý 17.10. a ve středu 18.10., vždy od 16:30 hod. (do cca 18 hod.) budeme společně vysazovat různé jedlé keře a stromky podél školní zahrady na Viniční ulici. Přijďte nám pomoci, klidně i na chvilku. Nářadí pro vás bude připravené, ale můžete si přinést i vlastní.

Darek Galle (školník)

Ředitelské volno pro žáky - 20.10.2017

Oznamuji Vám, že na pátek 20. 10. 2017 vyhlašuji v souladu s  § 24, odst. 2  Zákona č.561/2004  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z organizačních a technických  důvodů. Ve škole budou probíhat volby do poslanecké sněmovny. Provoz školní družiny bude zajištěn podle zájmu, kuchyně však bude mimo provoz.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Markéta Olbertová (ředitelka školy)

Zkrácená výuka a vyhlášení ředitelského volna

V pondělí 25. 9. 2017 bude z organizačních důvodů zkrácená výuka.

  • Vyučování na 1. stupni končí po 4. vyučovací hodině. Učí se dle rozvrhu. (Provoz školní družiny a kroužky budou probíhat beze změn)
  • Vyučování na 2. stupni končí v průběhu 4. vyučovací hodiny. Čtvrtá vyučovací hodina bude třídnická, v průběhu této hodiny budou žáci s vyučujícími odcházet na oběd a po naobědvání odchází domů.

Dále Vám sdělujeme, že 29. 9. 2017 vyhlásila paní ředitelka v souladu s  § 24, odst. 2  Zákona č.561/2004  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z provozních a organizačních důvodů. Provoz školní družiny bude zajištěn podle zájmu.

Děkujeme za pochopení.

Klub Montessori pro předškoláčky

I v tomto školním roce bude probíhat Klubík Montessori, jenž je určen předškoláčkům, kteří se chystají k zápisu na naši školu do tříd Montessori.

Setkání budou probíhat ve stanovená pondělí.

První skupina od 14.50 (vyučující si vyzvednou děti na vrátnici) 15.00 – 16.15 práce dětí ve třídách Montessori (rodiče si přebírají děti na vrátnici).

Druhá skupina od 16.20 (vyučující si vyzvednou děti na vrátnici) 16.30 – 17.45 práce dětí ve třídách Montessori (rodiče si přebírají děti na vrátnici).

pozn.: časový harmonogram bude ještě upřesněn.

Číst dál: Klub Montessori pro předškoláčky

Volná místa v kroužcích

Dne 14. 9.  šly smsky o potvrzení do kroužků. Máme jich otevřeno celkem 35. Z původně plánovaných se neotevřely 4 kroužky: Basketbal – pro 6. – 9. ročník. Sportovní hry III. – pro 3. ročník, Hravá matematika pro 6. ročník, Bosu a overball pro 7. – 9. ročník. Naopak jsme na základě velkého zájmu otevřeli další 4 kroužky. Aktuální seznam všech kroužků naleznete zde: Seznam otevřených kroužků

Kroužky prosím uhraďte nejpozději do 20. 10. 2017. Platba je 500 Kč za pololetí (pro členy Spolku rodičů) na účet: 2200790835 / 2010, variabilní symbol naleznete u jednotlivých kroužků.   

V současnosti je registrace přes web již zavřená, nicméně níže uvedené kroužky ještě mají některá volná místa, pro nahlášení do těchto kroužku již kontaktujte mailem přímo vedoucího kroužku. U některých jsme ještě trochu rozšířili věkovou dostupnost:

Číst dál: Volná místa v kroužcích