Aktuality

Informace k přijímacímu řízení

Všechny žáky 9. ročníků a jejich rodiče upozorňujeme na blížící se termín veletrhu středních škol (22.-23.11.2013) a také na informace k přijímacímu řízení na http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-20142015. Třídní informativní schůzky pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče proběhnou dne 25.11.2013 od 16:00, kde budou přítomni i zástupci různých středních škol.

Florbalový turnaj

V úterý 5. 11. 2013 proběhl na naší škole již druhý ročník florbalového turnaje pro 4. a 5. ročníky. Soutěžila zvlášť družstva dívek a chlapců. Celkově vzniklo dvanáct týmů. Všechny týmy bojovaly ze všech sil o nejlepší umístění. Vítězstvím a odměnou pro všechny hráče i diváky bylo sportovně laděné dopoledne plné fandění, podpory a budování pozitivního vztahu ke sportu a pohybu vůbec. Všem hráčům patří velká gratulace za hru a bojovnost a velké díky za snahu a sportovní chování. Stejně tak si zaslouží poděkování kluci z devátých tříd, kteří se stali po dobu turnaje rozhodčími a pomohli s přípravou a úklidem tělocvičny.

Tvořivé dílničky

Zveme všechny, kteří si chtějí vyrobit nejrůznější šperky z Fimo hmoty. Sejdeme se tuto středu 13. 11. v učebně VV ve druhém patře z ulice Gajdošova. 

Těšíme se na vaši návštěvu Blanka a Jana

Ohlédnutí za zeměpisným projektem 9. tříd

V rámci zeměpisného projektu Evropský stát trochu jinak se každoročně žáci 9. ročníků v období podzimních měsíců věnují jednomu evropskému státu a připravují si společnou třídní prezentaci. Letos si žáci devítek připravili dva evropské státy - Španělsko (9.B) a Irskou republiku (9.A). Několik týdnů každá třída společně plánovala, hledala informace, vymýšlela choreografii a scénografii. Obě třídy předvedly skvělý výkon, každý ze třídy měl nějaký úkol, který se snažil co nejlépe splnit. Všichni společně si zasloužili velký potlesk a já jako vyučující před nimi smekám. Veřejná prezentace před zraky spolužáků a rodičů nám všem zpestřila dopoledne a ukázala jiné formy výuky zeměpisu.

Martin Drábek

Podzim ve školní družině

V podzimních měsích se věnujeme tvoření z přírodních materiálů, výrobkům z recyklovaných surovin, ochraně přírody, prevenci úrazů a zdravé stravě. Velký úspěch měl týden zravé výživy, který byl zaměřen na výběr zdravých potravin a na jejich hospodárné využívání. Oblíbené byly ochutnávky podzimního ovoce a zeleniny a pokrmů z nich vyrobených. Zapojili jsme se také do projektu pobočky Knihovny J. Mahena na Staré Osadě na podporu dětského čtení. Součástí jsou pravidelné návštěvy knihovny. Zde také proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Krásné počasí přálo pouštění draků a vlaštovkiádě.

V říjnu jsme navštívili Rychlou záchrannou stanici v Brně Bohunicích a Sbor dobrovolných hasičů Židenice. Děti měly možnost vidět na vlastní oči, jak náročná je práce zdravotníků i hasičů. Největší zájem vzbudila zásahová vozidla. Ve škole jsme postavili hrad Gajdoštejn, vymýšleli pověsti, prošli noční stezku odvahy, vysvobodili priceznu a přespali ve škole. Zábavné odpoledne plné masek, her a soutěží se konalo na Halloween.

V listopadu se zapojíme do projektu "Briliantina". Cílem je rozvoj kretivity a fantazie u dětí mladšího školního věku. Připravujeme další družinovou výstavu. Pod názvem "Kouzlíme zimu" si ji můžete od 12.12. prohlédnout v knihovně na Staré Osadě. Děti se mohou těšit na tradiční vánoční dílničky, ve kterých se dozví o adventních zvycích, vyrobí si vánoční dekorace, dárečky a naučí zpívat koledy.