Aktuality

Matematický KLOKAN

Této soutěže, která se uskutečnila v měsíci březnu,  se v letošním školním roce zúčastnilo celkem 74 žáků 2. stupně naší školy.

A jak to dopadlo  v jednotlivých kategoriích?

 

Kategorie Benjamín (6. + 7. třídy): 1. Anna Tomalová 7.C

                                                       2. Nikola Růžičková 7.C

                                                       3. Vít Poláček 6.A  

                                                       4. Daniela Čermáková 7.C

                                                       5. Markéta Tišnovská 7.A

             

Kategorie Kadet (8. + 9. třída): 1. Lukáš Tišnovský 9.A

                                                  2. Kateřina Turlandová 9.C

                                                  3. Jan Fiala 8.B

                                                  4. Viktor Vláčil 9.B

                                                  5. David Burian 8.A 

 

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům!

Ředitelské volno pro žáky - 30.4. a 7.5.2018

Oznamuji Vám, že na pondělí 30.4. 2018 a 7. 5. 2018 vyhlašuji v souladu s  § 24, odst. 2  Zákona č.561/2004  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z organizačních a technických  důvodů.

Vzhledem k technickým problémům ve školní kuchyni jsme byli nuceni vyhlásit ředitelské volno nejen 7.5., ale také 30.4.2018.

Provoz školní družiny bude zajištěn podle zájmu, kuchyně však bude v oba termíny mimo provoz.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Markéta Olbertová (ředitelka školy)

28.březen - Den učitelů

Dnes jsme u nás ve škole přivítali prvního náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka a místostarostku městské části

Brno - Židenice Mgr. Moniku Doležalovou. Přišli našim pedagogům popřát ke Dni učitelů a poděkovat jim za jejich každodenní práci. 

Zápis do prvních tříd na školní rok 2018/19

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se uskuteční v

pátek 20. dubna 2018 od 13:00 do 18:00

sobotu 21. dubna 2018 od 9:00 do 12:00

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Registrace a rezervace konkrétního času nutná přes https://zapisdozs.brno.cz. Děti, které chcete zapsat do běžných tříd, rezervujte ve třídách B1 - B4. Děti, které chcete zapsat do tříd Montessori pak rezervujte ve třídách M1 - M4.

Bližší podrobnosti k zápisu pak naleznete kliknutím na na tento odkaz. 

PŘEDNÁŠKA RODILÉHO MLUVČÍHO O ŠPANĚLSKÉ KULTUŘE

Letos se nám podařilo navázat spolupráci s učitelem jedné z brněnských jazykových škol a španělských rodilým mluvčím, panem Denisem Almandozem. Ten souhlasil, že přijde k nám do školy a žákům, kteří se učí španělsky, řekne něco o španělských Vánocích.

Termín přednášky se sice kvůli chřipkové epidemii posunul až na 15. března, ale to nikomu z přítomných nevadilo. Denis postupně navštívil hodiny v osmých, devátých a sedmých ročnících, kde se vždy se žáky přivítal a ujistil je, že bude mluvit pomalu a zřetelně, nebo případně trošku anglicky, protože spousta žáků se obávala, že nebudou ničemu rozumět. Následovalo vykládání o trávení vánočních svátků ve Španělsku, o výzdobě, jídlu, zvycích, dárcích nebo i o tom, kdo dárky nosí. Toto vše bylo zakončeno krátkým španělsko-anglickým kvízem. Závěrem nám Denis zahrál na kytaru a zazpíval jednu z písní, která se v jeho rodině během Vánoc zpívá. 

Ač byli žáci ze začátku rozpačití a nesmělí, během všech hodin se vytvořila příjemná atmosféra, žáci reagovali, odpovídali a někdy i Španělovi na oplátku řekli český význam nějakého slova, aby ho zkusil vyslovit.

Věříme, že se nám podaří Denise do naší školy opět pozvat, aby nám povykládal i o jiných španělských svátcích, zvycích, kultuře nebo gastronomii.

Za učitelky španělštiny Lucie Drkalová