Aktuality

Jeden svět aneb Co s tím mohu udělat já?

Touto otázkou jsme se zabývali během listopadu a prosince s žáky 7., 8. a 9. ročníku v Montessori třídách na ZŠ Gajdošova. Celý projekt byl uveden workshopem a několika exkurzemi různého zaměření. Všichni jsme navštívili Centrum Veronica v Hostětíně, kde nám představili svoji moštárnu, kořenovou čistírnu odpadních vod, obecní výtopnu na biomasu, šetrné veřejné osvětlení a vysvětlili fungování pasivního domu. Další exkurze v úvodním týdnu byly výběrové a týkaly se jak ekologických témat, tak vztahů mezi lidmi, práce se seniory, dále lidí s postižením nebo s duševně nemocnými.

Po úvodním týdnu pracovali žáci ve skupinách na vlastním zvoleném tématu, kterým by mohli vyřešit alespoň nějakou část otázky týkající se problémů světa kolem nás. Vybrali si zajímavá témata – někteří psali brožurku o nemocech, jiní zorganizovali sbírku batůžků pro charitativní organizaci, další vybírali peníze pro útulek zvířat, jedna skupina vytvořila zajímavý „minifilm“ týkající se ekologického zpracovávání nepotřebných věcí, jiná vyrobila model kořenové čističky odpadních vod… Některé skupiny si zvolily jako svůj výstup určitou akci, třeba pro mladší děti (ta se týkala třídění odpadu) nebo pro seniory (setí semínek rostlin do truhlíků).

Projekt hodnotíme jako vydařený. Podařilo se nám více „pootevřít dveře“ našim žákům do okolního světa. V závěrečných prezentacích, které proběhly v pátek 15. 12. 2017, mnohokrát od našich žáků zaznělo, že projekt byl pro ně přínosný. Jsme rádi, že svůj cíl splnil a děkujeme také naší paní ředitelce, že nás v realizaci podobných projektů podporuje.

Za kolektiv učitelů Mgr. Veronika Sochorová 

Platba za školní družinu - 2.pololetí 2017/2018

Poplatky za ŠD je možné zaplatit pouze bezhotovostním převodem na účet v Komerční bance

Číslo účtu 30934621 / 0100  - v poznámce k platbě UVÉST JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU!

Za 2. pololetí školního roku 2017/18  je poplatek 1.000,- Kč

 

termín zaplacení do 31.1.2018

Vánoční soutěž ve šplhu 18. 12. 2017

V pondělí 18. 12. 2017 jsme zorganizovaly v malé tělocvičně Vánoční soutěž ve šplhu 2. a 3. tříd.

Atmosféra byla skvělá. Zúčastnit se mohli všichni, kteří vyšplhají až ke stropu :).

Suverénně nejlepším časem zvítězili mezi třeťáky Martinka Sušánková a René Bartoš (oba ze 3.B). Marťa je také celkovou vítězkou v obou kategoriích, svým časem porazila všechny kluky. Všem zúčastněným děkujeme za dobré výkony a příští rok se těšíme na další soutěž.

V kategorii žáků 2. ročníků si mezi sebou porovnali síly kluci i holky dohromady. Vítězkou se stala Petruška Sušánková z 2.B s časem 7:09s, druhé místo patřilo Filipu Drábkovi z 2.C – čas 7:49s a třetí místo obsadil s časem 8:00s Štěpán Macek z 2.A.

Zuzka Mikešová a Blanka Klossová

Podrobné výsledky:

Číst dál: Vánoční soutěž ve šplhu 18. 12. 2017

Nevidomí mezi námi

Ve čtvrtek 21.12. k nám na základní školu zavítala paní Zapletalová z organizace Mathilda, která seznámila žáky s běžným životem nevidomého člověka. Ukázala dětem různé pomůcky a vychytávky, které nevidomí používají. Vysvětlila jim, jak se na ulici chovat k nevidomému člověku, jak pomoci, a co naopak není vhodné. Nejvíce pak děti zaujal její vodicí pejsek královský pudl.  Dozvěděly se, co stojí výcvik vodicího pejska, kolik povelů musí pes zvládnout a nakonec si ho mohly i pohladit a pomazlit se s ním.

Pavlína Čechová

 

Vánoční turnaj ve vybíjené

Dne 13.12 2017 proběhl na naší škole Vánoční turnaj ve vybíjené. Zúčastnily se ho třídy 3., 4. a 5. ročníků. Jasným vítězem byli hráči třídy 4.B spolu s nejlepším hráčem turnaje Honzou Kubelkou. Turnaj probíhal ve velké tělocvičně celé dopoledne za vydatné podpory všech spolužáků.

Atmosféra byla úžasná. Těšíme se na příští rok.

Výsledky turnaje:

1. místo     4.B

2. místo     5.A

3. místo     4.A

4. místo     3.B

5. místo     3.A

6. místo     5.B

 

Za tým organizátorů a rozhodčích:

Kuba Jaroš, Denis Špilka, Šimon Mitáček, Patrik Cesar a Zuzka Mikešová