Aktuality

Ředitelské volno pro žáky

Milí žáci, vážení rodiče, zákonní zástupci žáků!

Jak je dnes již jasné, Ministerstvo již neotevře školy pro povinnou výuku ve smyslu Školského zákona. Od 8.6. bude školu v dobrovolném režimu navštěvovat cca 400 žáků 1. až 8. ročníku. Žáci 9.ročníku končí svoji přípravu na přijímací zkoušky a my jim a také jejich mladším kolegům z 5. a 7.ročníků budeme držet palce u přijímacích zkoušek. Jak jistě všichni vnímáte, je poměrně obtížné udržet v chodu vzdělávání alespoň v této omezené míře a při tom se snažit plnit spoustu naprosto nereálných podmínek, jejichž smysl je nám utajen.

To je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl využít svého zákonného práva a vyhlásit ve dnech pondělí 29.6. a úterý 30.6.2020 ředitelské volno pro žáky. Na škole budou v tyto dny probíhat zednické a jiné řemeslné práce, abychom mohli školu konečně opravdu 1.9.2020 otevřít. Školní rok na ZŠ Gajdošova tedy bude končit v pátek 26.6.2020. V tento den jsme se rozhodli vyzvat úplně všechny žáky, aby se dostavili do školy a to na slavnostní zakončení tohoto školního roku, který si asi budeme ještě dlouho pamatovat. V 9:00 se všichni sejdeme na školním dvoře. Do tříd se chodit nebude a vysvědčení bude žákům předáno přímo na dvoře. Podrobnosti k předávání vysvědčení budou ještě upřesněny, ale předpokládáme, že v 10:00 žáci opustí školu. Výjimku budou mít žáci prvního stupně, kteří tu zůstávají na odpolední volnočasový blok. Ti, pokud budou jejich rodiče chtít, mohou zůstat ve škole až do 16:00 a bude jim poskytnutý i oběd.

Vážení rodiče, naši milí žáci, je nám líto, že jsme nemohli školu otevřít úplně pro všechny a v normálním režimu.

Rostislav Novotný - ředitel školy

 

Výuka žáků 2.stupně je připravena

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, milí žáci 6., 7. a 8. ročníků!

Podařilo se nám v rekordním čase připravit smysluplnou koncepci červnového vzdělávání a oznamujeme, že jsme schopni vám poskytnout tuhle alternativu od pondělí 8.6. do čtvrtka 25.6. včetně. Škola bude pro vás otevřená od pondělí do čtvrtka, pátek si necháme na domácí přípravu. Cílem naší koncepce je procvičit s vámi český jazyk a matematiku, konverzovat v angličtině a konzultovat v ostatních naukových předmětech.

Číst dál: Výuka žáků 2.stupně je připravena

Otevření školy pro žáky prvního stupně

Vážení rodiče žáků 1.stupně.

Dnes je tomu přesně dva měsíce, co na svých bedrech nesete práci, kterou máme vykonávat my učitelé, asistenti, vychovatelé ve škole. Chtěl bych vám touto cestou upřímně poděkovat za to, jakým způsobem jste se k tomu postavili, a jak jste nám byli nápomocni při situaci, na kterou nikdo z nás připraven nebyl a která nemá ani oporu ve stávajících zákonných normách. Klobouk dolů před vámi.

Je mou příjemnější povinností oznámit vám, že jsme se na ZŠ Gajdošova rozhodli učinit tomu celému konec. Na základě zpětné vazby od rodičů a od zaměstnanců školy jsme změnili náš koncept dobrovolné výuky žáků prvního stupně. Nechceme přebudovat naši školu na hlídárnu dětí a chceme dělat to, co nás baví a co umíme a to je vzdělávat zase naše žáky.

Tímto oznamujeme, že nabízíme účast žáků prvního stupně ve škole v tzv. školních skupinách úplně všem žákům našeho prvního stupně a byli bychom moc rádi, kdyby co největší počet žáků a rodičů tuhle podanou ruku využilo.

Číst dál: Otevření školy pro žáky prvního stupně

V pondělí začíná výuka 1.stupně

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

v pondělí 25.5. startuje dobrovolná účast na výuce pro žáky prvního stupně u nás na ZŠ Gajdošova. Podrobné informace týkající se vašich dětí jste během noci z úterý na středu obdrželi na vaše maily, které jste uváděli v přihláškách. Jen si dovolujeme připomenout, že krom učení a svačiny musí první den žáci přinést i podepsané čestné prohlášení a podepsaný souhlas s podmínkami nástupu do školy. Bez těchto dokumentů nemůže být žák do školy vpuštěn a pokud se vám stane, že je necháte doma, prosím počkejte s dítětem před školou a naši asistenti s vámi vše dořeší.

Přihlásilo se tři čtvrtiny všech žáků, což je asi 300, z toho 200 žáků bude ve škole i obědvat. Logisticky je celá akce poměrně náročná a proto se prosím snažte být dochvilní. Pokud se opozdíte, budete se muset dostavit na vrátnici a tam se už o vás postaráme, ale bude to pro nás představovat jisté komplikace a tím pádem od vás vyžadovat jistou míru trpělivosti.

Přes všechny komplikace věřím, že pobyt ve škole bude mít pro žáky i vás rodiče pozitivní hodnotu.

Viru zmar, rouškám zdar!

Důležitá informace pro rodiče žáků 9.ročníku

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, 

srdečně vás všechny zdravím a věřím, že se ve vašich rodinách těšíte zdraví. 

Vláda dne 30.4.2020 vydala krizové opatření (ke stažení zde). Přítomnost žáků ve škole na vzdělávání a na akcích pořádaných školou je stále zakázána a tedy výuka ve smyslu Školského zákona nadále neprobíhá, avšak žákům 9.ročníku je umožněno za předem specifikovaných podmínek, které musí škola zajistit, přítomnost ve škole ve skupinách v počtu max. 15 žáků a to zejména za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu (podmínky pro skupiny žáků ke stažení zde). 

Podmínkou pro účast ve školní skupině bude podepsané čestné prohlášení (zde). Rodič by si měl možnost účasti svého dítěte rozmyslet nejpozději do středy 6.5., přičemž kdo nebude zařazen do skupiny nejpozději 11.5., už do ní zařazen být nemůže a o možnost dobrovolné účasti ve škole přichází.

Číst dál: Důležitá informace pro rodiče žáků 9.ročníku