Aktuality

Schůzky rodičů s třídními učiteli, plenární schůze spolku rodičů

Vážení rodiče,

zveme Vás na Schůzky rodičů s třídnímu učiteli, které proběhnou v pondělí 7. 9. 2020.

Pro první stupeň schůzky začínají od 17.00, pro druhý stupeň od 17.30.

Od 16.15 do 17.00 proběhne ve školní jídelně plenární schůze Spolku rodičů při Základní škole, Brno, Gajdošova 3, tam jste samozřejmě též srdečně zváni.

Od 15 hodin budou na vrátnici školy probíhat též volby do školské rady za zákonné zástupce.

Zdvořile žádáme rodiče, aby ve vnitřních prostorách školy použili roušku či jiné ochrany úst.

Těšíme se na Vás

ZŠ Gajdošova

První školní den roku 2020/2021 (aktualizace k 31.8.)

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v životě musíme všichni překonávat spoustu překážek a nic není zadarmo. My  na ZŠ Gajdošova máme jeden velký cíl - pomoci vám naučit se zvládat životní situace přesně v duchu motta letošního školního roku "Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede." (A. C. Clarke). Ničeho se tedy nebojme a hurá na to - školní rok začíná.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne na školním dvoře v úterý 1. 9. 2020 podle následujícího harmonogramu:

A- varianta bez deště

- od 8.35 hodin bude otevřená brána školy a do 8:50 přicházejí žáci přes vrátnici školy na školní dvůr

- 9:00 slavnostní zahájení školního roku, představení hostů, přivítání nových prvňáčků

- 9:30 odchod do tříd pod vedením třídních vyučujících

- 10:30 konec vyučování/organizovaný postupný odchod na oběd (předpokládaný konec oběda 11:30)

B- mokrá varianta

- od 8:35 přicházejí žáci 2. až 8. ročníku přes vrátnici školy přímo do svých tříd, kde na ně čekají jejich třídní učitelé

- žáci 9.ročníku přicházejí od 8:35 do 8:50 přes vrátnici a školní dvůr do velké tělocvičny, kde se zúčastní přivítání nových prvňáčků

- 9:00 slavnostní zahájení školního roku, představení hostů, přivítání nových prvňáčků

- 9:30 odchod do tříd pod vedením třídních vyučujících

- 10:30 konec vyučování/organizovaný postupný odchod na oběd (předpokládaný konec oběda 11:30)

 

Informace pro prvňáčky: 

Prvňáčci společně se svými rodiči přijdou v 8:50 k vrátnici, tam si děti převezmou naši vyučující (seznam rozdělení žáků do prvních tříd bude k dispozici na vrátnici). Pokud bude pršet, projdou rodiče i s prvňáčky přes školní dvůr do tělocvičny. Rodiče tak budou mít v obou případech možnost zúčastnit se společného zahájení. V tělocvičně budou stísněné prostory, ale naše paní fotografka bude akci fotit a fotky dáme k dispozici. Zdvořile žádáme rodiče, aby ve vnitřních prostorách školy (tělocvična, návštěva třídy, čekání na vrátnici) použili roušku či jiné ochrany úst, děti ani zaměstnanci školy roušky mít nemusejí - děkujeme za pochopení.  Po společném zahájení půjdou prvňáčci se svým třídním kolektivem a vyučujícími do tříd. Doprovod žáků I.A a I.B půjde ke třídám, kde obdrží další informace od vyučujících a vychovatelek školní družiny. Doprovod žáků I.,II.,III. M počká na děti na vrátnici školy. Žáci budou mít společný program ve třídách, ten skončí prvňáčkům v 10:15. Pokud žák nejde na oběd nebo do školní družiny, odchází po skončení programu s doprovodem (děti z Montessori tříd, které nejdou na oběd nebo do školní družiny, přivede vyučující na vrátnici). Pokud žák zůstává ve školní družině, převezme si ho po skončení společného programu vychovatelka a teprve se školní družinou jde na oběd. Pokud jde žák po programu na oběd a poté domů, počká na něj doprovod na vrátnici školy, kam ho dovede vyučující.

Prvňáci:

Úterý: do 10:15

Středa: 3 vyučovací hodiny (do 10:45) - pouze s třídními učiteli

Čtvrtek: 4 vyučovací hodiny (do 11:40) - pouze s třídními učiteli

Pátek: dle rozvrhu  

 

Organizace prvního týdne pro vyšší ročníky proběhne následujícím způsobem:

Úterý: První i druhý stupeň - 2 vyučovací hodiny (od 9:00 do 10:30)

Středa: První stupeň + třída VI.M - 4 vyučovací hodiny - třídnický systém, druhý stupeň - 5 vyučovacích hodin, z toho 1.,  2. a 5. vyučovací hodina - třídnická, 3. a 4. dle rozvrhu

Čtvrtek - pátek: dle rozvrhu, ale na druhém stupni nebude ještě probíhat odpolední vyučování (od 14:30 do 16:00)

Provoz školní družiny zajištěn v obvyklém režimu (začátek v 6.30 hodin, konec v 17.30 hodin).

Organizace předávání vysvědčení

Dobrý den,

v pátek 26.6. se bude ve škole předávat žákům vysvědčení. Mezi 8:30 a 9:00 se budou žáci shromažďovat na školním dvoře (do tříd vůbec nikdo nepůjde). Žáci, kteří nás nenavštěvují v rámci dobrovolné výuky a chtějí si přijít v pátek pro vysvědčení, si s sebou vezmou podepsané čestné prohlášení (zde), které odevzdají svému třídnímu učiteli na škoním dvoře. Přímo tam také bude žákům vysvědčení rozdáno. Předpokládáme, že akce bude končit nejpozději 10:00 a bude se konat za každého počasí. Všichni žáci odcházejí domů s výjimkou těch, kteří navštěvují odpolední vyučovací blok - ty si přeberou paní vychovatelky. Pouze těmto žákům jsme schopni v tento den poskytnout oběd (studený obědový balíček), ostatní žáci jsou z oběda automaticky odhlášeni. S ohledem na epidemiologická opatření se obracíme na rodiče, kteří případně budou svoje děti doprovázet, aby na ně počkaly před budovou školy. Naše dvorní paní fotografka událost nafotí a fotografie pak dáme k dispozici v systému AES.

Děkujeme za pochopení.

Rostislav Novotný - ředitel školy

Prázdninový provoz kanceláře školy

Oznamujeme rodičům a veřejnosti, že za účelem úředních záležitostí bude kancelář školy o prázdninách v provozu v těchto dnech:

středa 1.7. od 9:00 do 12:00

středa 8.7. od 9:00 do 12:00

středa 19.8. od 9:00 do 12:00

středa 26.8. od 9:00 do 12:00

Děkujeme za pochopení.

Pro rodiče předškoláčků

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

letos se z epidemiologických důvodů neuskuteční tradiční schůzka rodičů. Všechny důležité informace a dokumenty, které je třeba vyplnit jsme vám poslali na e-mail uvedený v žádostech pod zákonným zástupcem č.1. Pokud vám e-mail nedorazil, vše potřebné najdete také zde.

Děkujeme za spolupráci.

Rostislav Novotný - ředitel školy