Informace pro žáky hlásící se na SŠ

 

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod, jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku, najdete nahttp://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly .

 

 

Jen stručně to nejdůležitější:

  1. Od 28. 1. 2021 budou mít zákonní zástupci žáků 9.ročníku a všech žáků 5. a 7. ročníků, kteří si budou podávat přihlášky na střední školu, na vrátnici školy k vyzvednutí složku. Složka bude obsahovat 3 ks přihlášky na střední školy- pozor- můžete v 1. kole uplatnit jen dvě, jedna je tedy náhradní, 1 ks zápisový lístek (dobře uschovejte) a výpis vysvědčení žáka za 1. pololetí (u slovních hodnocení originál). Celou složku si může kvůli zápisovému lístku vyzvednout jen zákonný zástupce žáka oproti podpisu (nutné předložit občanský průkaz). Termín vyzvednutí bude kromě 29. 1. 2021 každý den v době od 9:00 do 17:00.

  2. Do přihlášky doplníte chybějící údaje – název střední školy, obor, potvrzení od lékaře pokud je potřeba (nenechávejte na poslední chvíli) a vyplněné odnesete/pošlete na střední školu v termínu do 1. 3. 2021. Vzor vyplněné přihlášky najdete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

  3. Pokud je součástí prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška nebo pokud se zkoušky na danou školu konat vůbec nebudou, může ředitel střední školy rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021.

  4. Kriteria přijímacího řízení a první kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel střední školy do 31. ledna – sledujte tedy webové stránky středních škol.

  5. Případné dotazy můžete směřovat přímo na příslušné střední školy, nebo na mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Další odkazy:

 https://prijimacky.cermat.cz/

 https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 www.atlasskolstvi.cz

 www.infoabsolvent.cz