Jak dál od 2. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

prodloužené podzimní prázdniny se chýlí ke konci a v pondělí 2. 11. je tu opět školní den. Jak už jistě víte ze sdělovacích prostředků, pokračujeme bohužel i nadále v režimu nucené distanční výuky.
Podle sdělení MŠMT budou žáci základních škol v tomto režimu pracovat do 20. 11. včetně, nicméně je prý možné, že pro některé skupiny žáků může nastat změna o něco dříve.
Podle scénáře, který připravilo MŠMT, by se měli nejprve do školy vrátit žáci 1. a 2. ročníků, pak 9. ročníky, v dalším kroku mají následovat ostatní žáci 1. stupně a nakonec zbytek žáků 2. stupně. Nic bližšího není dáno, především žádné termíny nejsou známy.

S ohledem na aktuální situaci pro vás máme tato zásadní sdělení týkající se naší školy:

 

  1. Výuka až do odvolání bude pokračovat v režimu distančním s rozsahem odpovídajícím školnímu řádu a školním vzdělávacím programům tak, jak jsou pro tento případ nastaveny. Většina z vás, a to i těch nejmenších, si vedla velice dobře, a teď, když je jasné, že nástup do školy je bohužel v nedohlednu, se budeme soustředit nejen na technickou stránku, ale budeme se snažit dále na sobě pracovat. Pokusíme se naučit co nejvíce důležitých dovedností a získat co nejvíce vědomostí. Vaši učitelé i asistenti vám budou oporou.

  2. I v případě návratu některých žáků do školy nepředpokládáme, že bychom mohli uskutečňovat volnočasové aktivity. Rodiče aktivity uhradili a jejich konec se tedy posouvá přesně o tolik měsíců, kolik měsíců je nebudeme moci poskytovat. Náš odhad je, že nejdříve se budou moci rozběhnout v měsíci lednu a znamená to, že „první pololetí“ volnočasových aktivit bude ukončeno 30. dubna.

  3. Zatím není možné ani fungování školní družiny, nicméně vaše paní vychovatelky si pro vás od středy 4. 11. budou připravovat každodenní nepovinná setkání prostřednictvím Google Meet. Na těchto setkáních se můžete společně věnovat vhodným volnočasovým činnostem. Bližší informace k této aktivitě očekávejte v průběhu úterý. Nicméně co se týká plateb za školní družinu, bude platit podobný princip jako v případě kroužků – nebude –li plně funkční školní družina v měsíci listopadu, vaše platba provedená v září bude platit až do konce února.

  4. Kolektiv školní jídelny pro vás od 4. 11. připravil naprosto ojedinělý projekt vaření obědů, které si můžete vyzvedávat naservírované v ”menuboxech”. Tuto službu jsme nabídli i rodičům – tady prosím mějte trpělivost, protože zájem je poněkud větší, než jsme původně čekali a vše musíme administrativně zvládnout. Podrobné informace jste dostali už v pátek formou zprávy v AES. Balící stroj zatím ještě nedorazil, ale doufáme, že nejpozději v úterý ho budeme mít k dispozici.

Vážení rodiče, naši milí žáci, situace, ve které jsme se ocitli, není vůbec příjemná, a to nikomu z nás. Myslím si, že téměř všichni bychom velmi zajásali, kdyby škola opět ožila svým klasickým životem. Troufám si však tvrdit, že ZŠ Gajdošova má žáky a rodiče natolik šikovné a zapálené, pedagogy a personál natolik profesionální, že tuhle zvláštní dobu budeme schopni společnými silami překonat s co nejmenším negativním dopadem (nejen) na úroveň vzdělávání.   

Rostislav Novotný
ředitel školy