Jak postupovat v době distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14.10. nejméně do konce října se budeme učit distančně. Formálně jsem na to připraveni - postupovat budeme podle návodu níže. Konkrétní informace týkající se přímo vaší třídy obdržíte od svých třídních učitelů prostřednictvím zprávy v AES.
Je nám také líto, že v době uzavření školní budovy nebudeme schopni poskytovat vám obědy ani svačiny - vše je kompletně odhlášeno.
Nyní si prosím prostudujte následující informace.


1. Distanční výuka probíhá v termínu do 23.10.2020.

2. Od 26. 10. - 30. 10. 2020 jsou prázdniny.

3. Informace ke vzdělávání od 2.11. budou zaslány později.

4. Pro dny 14. - 16. 10. nestanovují vyučující žákům 1. - 7. ročníku plány, ale zaměří se na navázání kontaktů v on-line hodinách (viz rozvrh), organizační záležitosti, technickou podporu, pojetí off-line hodin apod.

5. V době distanční výuky je škola pro žáky zavřená, nicméně je možné si ještě nějaké věci ze školy vyzvednout, a to v těchto termínech:
středa 14.10. od 7.40 - do 17.00 hodin
dále pak vždy takto:
po, st, pá - 9.00 - 12.00
út, čt!! - 15.00 - 17.00

6. Výuka se řídí přílohou č.3 školního řádu (práva, povinnosti a organizace) a přílohou č.3 vzdělávacího programu (počty on-line a off-line hodin). Ve zkratce se výuka dělí na 2 části:

     a.    Online výuka je uvedena v AESu v sekci rozvrhy - můj rozvrh. Hodiny, kde je zobrazen symbol kamery jsou online - jedná se o povinnou výuku, kde děti musí být připojeny. Pro děti je povinná, v případě neúčasti se musí hodina omluvit prostřednictvím omluvného listu v AES.

     b.    Offline výuku tvoří všechny ostatní hodiny, které jsou bez symbolu kamery. Účast na těchto hodinách se nijak neeviduje. Náplň těchto hodin tvoří práce na úkolech, které zadávají vyučující prostřednictvím týdenního plánu.

Online výuka:

1. Probíhá pouze prostřednictvím Google Meet. Informace o tom jak se přihlásit do účtu naleznete ve studijních materiálech na AES (_DV = distanční výuka-plány).

2. V případě technických problémů s připojením a používáním služeb Google můžete využít naší technické podpory na telefonu:
     a.    pondělí: čas: 10.00 - 14.00 - tel: 737848281 - Pavel Horák
     b.    středa: čas: 8.00 - 12.00 -  tel: 737001479 - Jan Orálek
     c.    čtvrtek: čas: 11.00 - 15.00 - tel: 603350732 - Jakub Slovák

3. Pokud nemáte doma vhodné zařízení (např mobilní telefon nebo tablet) na komunikaci se školou, nebo pokud nemáte vhodné zařízení na kterém by se daly zpracovávat úkoly, můžete požádat o výpůjčku školního zařízení. V takovém případě kontaktujte třídního učitele. On váš požadavek předá dál a ze školy Vás bude někdo kontaktovat. Na základě vašich požadavků bude vybráno vhodné zařízení, které si rodič bude moci vyzvednout ve škole oproti podpisu na smlouvu o výpůjčce. Upozorňujeme ovšem, že možnosti školy půjčovat zařízení jsou zatím ještě omezené, protože nové vybavení, které k nám v tyto dny dorazilo, ještě musíme nainstalovat a uvést do provozu.

4. Pokud doma nemáte vhodné připojení k internetu, informujte o této skutečnosti třídního učitele, budeme se snažit najít nějaké individuální řešení.

Offline výuka:

1. Všichni žáci budou mít k dispozici týdenní plány distanční výuky.

2. Tyto plány budou uloženy ve studijních materiálech AES položka _DV = distanční výuka-plány.

3. Součástí těchto plánu je především plán výuky a úkoly, které bude distribuovat třídní učitel za všechny předměty.

4. Vše je uloženo v jednom souboru, kde naleznete úkoly pro všechny předměty.

5. Plán na aktuální týden je vystaven nejpozději v pondělí v 8:00.

Vážení rodiče, děkuji vám za spoluráci při vzdělávání vašich dětí a věřím, že celá tato situace nebude mít dlouhého trvání.

Rostislav Novotný
ředitel školy