Schůzky rodičů s třídními učiteli, plenární schůze spolku rodičů

Vážení rodiče,

zveme Vás na Schůzky rodičů s třídnímu učiteli, které proběhnou v pondělí 7. 9. 2020.

Pro první stupeň schůzky začínají od 17.00, pro druhý stupeň od 17.30.

Od 16.15 do 17.00 proběhne ve školní jídelně plenární schůze Spolku rodičů při Základní škole, Brno, Gajdošova 3, tam jste samozřejmě též srdečně zváni.

Od 15 hodin budou na vrátnici školy probíhat též volby do školské rady za zákonné zástupce.

Zdvořile žádáme rodiče, aby ve vnitřních prostorách školy použili roušku či jiné ochrany úst.

Těšíme se na Vás

ZŠ Gajdošova