První školní den roku 2020/2021 (aktualizace k 31.8.)

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v životě musíme všichni překonávat spoustu překážek a nic není zadarmo. My  na ZŠ Gajdošova máme jeden velký cíl - pomoci vám naučit se zvládat životní situace přesně v duchu motta letošního školního roku "Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede." (A. C. Clarke). Ničeho se tedy nebojme a hurá na to - školní rok začíná.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne na školním dvoře v úterý 1. 9. 2020 podle následujícího harmonogramu:

A- varianta bez deště

- od 8.35 hodin bude otevřená brána školy a do 8:50 přicházejí žáci přes vrátnici školy na školní dvůr

- 9:00 slavnostní zahájení školního roku, představení hostů, přivítání nových prvňáčků

- 9:30 odchod do tříd pod vedením třídních vyučujících

- 10:30 konec vyučování/organizovaný postupný odchod na oběd (předpokládaný konec oběda 11:30)

B- mokrá varianta

- od 8:35 přicházejí žáci 2. až 8. ročníku přes vrátnici školy přímo do svých tříd, kde na ně čekají jejich třídní učitelé

- žáci 9.ročníku přicházejí od 8:35 do 8:50 přes vrátnici a školní dvůr do velké tělocvičny, kde se zúčastní přivítání nových prvňáčků

- 9:00 slavnostní zahájení školního roku, představení hostů, přivítání nových prvňáčků

- 9:30 odchod do tříd pod vedením třídních vyučujících

- 10:30 konec vyučování/organizovaný postupný odchod na oběd (předpokládaný konec oběda 11:30)

 

Informace pro prvňáčky: 

Prvňáčci společně se svými rodiči přijdou v 8:50 k vrátnici, tam si děti převezmou naši vyučující (seznam rozdělení žáků do prvních tříd bude k dispozici na vrátnici). Pokud bude pršet, projdou rodiče i s prvňáčky přes školní dvůr do tělocvičny. Rodiče tak budou mít v obou případech možnost zúčastnit se společného zahájení. V tělocvičně budou stísněné prostory, ale naše paní fotografka bude akci fotit a fotky dáme k dispozici. Zdvořile žádáme rodiče, aby ve vnitřních prostorách školy (tělocvična, návštěva třídy, čekání na vrátnici) použili roušku či jiné ochrany úst, děti ani zaměstnanci školy roušky mít nemusejí - děkujeme za pochopení.  Po společném zahájení půjdou prvňáčci se svým třídním kolektivem a vyučujícími do tříd. Doprovod žáků I.A a I.B půjde ke třídám, kde obdrží další informace od vyučujících a vychovatelek školní družiny. Doprovod žáků I.,II.,III. M počká na děti na vrátnici školy. Žáci budou mít společný program ve třídách, ten skončí prvňáčkům v 10:15. Pokud žák nejde na oběd nebo do školní družiny, odchází po skončení programu s doprovodem (děti z Montessori tříd, které nejdou na oběd nebo do školní družiny, přivede vyučující na vrátnici). Pokud žák zůstává ve školní družině, převezme si ho po skončení společného programu vychovatelka a teprve se školní družinou jde na oběd. Pokud jde žák po programu na oběd a poté domů, počká na něj doprovod na vrátnici školy, kam ho dovede vyučující.

Prvňáci:

Úterý: do 10:15

Středa: 3 vyučovací hodiny (do 10:45) - pouze s třídními učiteli

Čtvrtek: 4 vyučovací hodiny (do 11:40) - pouze s třídními učiteli

Pátek: dle rozvrhu  

 

Organizace prvního týdne pro vyšší ročníky proběhne následujícím způsobem:

Úterý: První i druhý stupeň - 2 vyučovací hodiny (od 9:00 do 10:30)

Středa: První stupeň + třída VI.M - 4 vyučovací hodiny - třídnický systém, druhý stupeň - 5 vyučovacích hodin, z toho 1.,  2. a 5. vyučovací hodina - třídnická, 3. a 4. dle rozvrhu

Čtvrtek - pátek: dle rozvrhu, ale na druhém stupni nebude ještě probíhat odpolední vyučování (od 14:30 do 16:00)

Provoz školní družiny zajištěn v obvyklém režimu (začátek v 6.30 hodin, konec v 17.30 hodin).