Organizace výuky v posledním týdnu školního roku 2018/19

Dobrý den,

celý závěrečný týden probíhá výuka třídnickým systémem, odpolední výuka odpadá.  Od pondělí do čtvrtku končí celý první stupeň po 4 vyučovací hodině a v průběhu 5. vyučovací hodiny a druhý stupeň po 5 vyučovací hodině a v průběhu 6. vyučovací hodiny – vše viz systém 5.6. (níže). Pokud má třída předem naplánovanou akci, je to dle rozvrhu dané akce, o kterém jste byli informováni třídním učitelem individuálně. 

V pátek 28.6. bude probíhat výuka tímto způsobem:

 • 8:00 slavnostní ukončení na školním dvoře, poté přesun do tříd a rozdání vysvědčení, všichni končí po druhé vyučovací hodině.
 • 9.30 odcházejí na oběd třídy 7.,8.,9. ročníků.
 • 9.40 odchází na oběd třídy 4.,5.,6. ročníků, po obědě jdou děti do svých oddělení družin.
 • 9.40 třídy 1.,2.,3. ročníků si přebírají družinářky a jdou na oběd až v doprovodu družinářek.

SYSTÉM 5.6. – platí od pondělí 24.6. do čtvrtku 27.6.

Kdo nechodí na oběd, končí v momentě kdy ostatní dětí odchází na oběd.

 • 11.40 - vstupují do jídelny tyto třídy: 1.A, 1.B, 1.M - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.
 • 11.55 - vstupují do jídelny tyto třídy: 2.A, 2.B, 2.M - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.
 • 12.05 - vstupují do jídelny tyto třídy: 3.A, 3.B, 3.C, 3.M - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.
 • 12.15 - vstupují do jídelny tyto třídy: 4.A, 4.B, 4.M - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.
 • 12.25 - vstupují do jídelny tyto třídy: 5.A, 5.B, 5.M - až se dětí nají odcházejí do třídy, kde je čekají vychovatelky nebo jdou domů.
 • 12.45 - vstupují do jídelny tyto třídy: 6.A, 6.B, 6.M - až se dětí nají odcházejí domů.
 • 12.55 - vstupují do jídelny tyto třídy: 7.A, 7.B, 7.C - až se dětí nají odcházejí domů.
 • 13.05 - vstupují do jídelny tyto třídy: 8.A, 8.B, 8.C - až se dětí nají odcházejí domů.
 • 13.10 - vstupují do jídelny tyto třídy: 9.A, 9.B, 9.C - až se dětí nají odcházejí domů.