Ukončení volnočasových aktivit ve školním roce 2018/19

Napsal Pavel Horák
Zobrazeno: 624

Vážení rodiče,

v minulém týdnu skončil provoz většiny kroužků pořádaných naší školou ve spolupráci se Spolkem rodičů. Celkem bylo otevřeno 37 volnočasových aktivit, kterých se celkově účastnilo okolo 500 dětí. Aktivity se snažily pojmout pokud možno celou věkovou škálu. Sportovní aktivty obsahovaly kroužky: Sportíků, Míčová přípravka, Pohybovky, Jóga, Stolní tenis, Florbal. Za úspěšné považujeme zařazení kroužků zabývajících se programováním s Microbity. Žáci devátých ročníků využívali kroužky zabývající se přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Hodně oblíbené byly také angličtina Jolly Phonics, Dramatický kroužek, Zvídálek, již tradiční Výtvarné dílničky, Keramika, Vaření a mnoho dalších.

Volnočasové aktivity plánujeme organizovat také v příštím školním roce v podobném složení jako letos. Přesnější rozvrh kroužků bude znám na konci prázdnin a přihlášení do kroužků pak bude možné v prvním zářijovém týdnu.

Děkujeme všem vedoucím kroužků, ale také Vám rodičům za spolupráci a těšíme se na příští školní rok.

ZŠ Gajdošova