Odevzdání zápisního lístku do ŠD na školní rok 2019/20

Dobrý den,

Zápisní lístky do ŠD na příští školní rok 2019/2020 budou od 28.5. rozdávány dětem v ŠD. Vyplněné zápisní lístky je nutné odevzdat nejpozději do 14.6.2019. (Vyplňte přední stranu, na zadní straně vyplňte datum a podpis, zbytek odstřihněte a uschovejte. Odchody a kroužky vyřešíme v září).

Netýká se budoucích prvňáčků, těm bude vše rozdáno na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků. 

Blanka Šustrová
Vedoucí vychovatelka