Nástavba z ulice Viniční

Napsal Pavel Horák
Zobrazeno: 1329

Vážení rodiče, na naší škole od začátku srpna probíhá stavba s názvem:

ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba.

Cílem stavby je změna dokončené stavby Základní školy Gajdošova jižního křídla B v rozsahu nástavba 3. NP na celou šířku jižního křídla budovy B, přístavba dvouramenné rampy pro překonání výškového rozdílu z nově budovaného parkovacího stání na úroveň prvního nadzemního podlaží pro bezbariérový přístup osob do budovy školy. Dále se jedná o stavební úpravy za účelem statického zajištění jižního křídla B a vestavbu výtahu do zrcadla stávajícího schodiště pro zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží budovy.

V současné době probíhá statické zajištění budovy B v prostoru kuchyně a středové nosné zdi objektu. část těchto prací týkající se kuchyně má být dokončena do 31.8.2018 pro možnost zajištění provozu kuchyně v novém školním roce.

Jako škola jsme velice rádi, že budeme moci využívat nových prostorů, které v nástavbě vzniknou. Celá stavba by měla být dokončena na konci školního roku 2018/19, takže pevně věříme, že se termín podaří dodržet.

Uvědomujeme si, že v průběhu stavby může docházet k různým nepříjemnostem a kolizím, za toto se předem omlouváme, avšak ujišťujeme vás, že se budeme těmto kolizím snažit z naší strany zabránit co to jde. Celou stavbu realizuje Magistrát města Brna, škola je v pozici uživatele stavby. V případě dotazu či připomínek ke stavbě se na nás jako školu můžete kdykoliv obrátit.

Děkujeme za pochopení.

Vaše ZŠ Gajdošova