Anglické projekty na ZŠ Gajdošova

 

S příchodem jara se na naší škole konaly v rámci hodin anglického jazyka dva projekty. Vždy nás potěší, když zvolené akce žáky nadchnou a nevidí v nich jen plnění školních povinností, ale především možnost seberealizace a využití nabytých znalostí.

První z nich, natáčení anglických zpráv, dostali za úkol žáci běžných devátých tříd. Projekt probíhal v období před přijímacími zkouškami na střední školy, takže ho žáci uvítali jako příjemné zpestření neustálých příprav. Prvotní dojem, že půjde o odpočinkové hodiny, vystřídala usilovná práce žáků, kterým přidělený čas téměř nestačil. Nejprve se rozdělili do skupin, přičemž každá z nich si připravila jednu reportáž, napsala anglicky scénář a v závěru vyrazila natáčet. Mohli jste dokonce některé skupinky potkat v okolí Staré osady, protože téma „Život v Židenicích“ se ukázalo jako velmi žádané a aktuální. Dvě žákyně se ujaly role moderátorek a pro každou reportáž natočily krátký úvod. Na závěr se dva technicky zdatní žáci ujali stříhání a vytvořili tak dvanáctiminutové zprávy v anglickém jazyce, ve kterých se objevily reportáže z blízkého okolí, trailer na film nebo krátká kuchařská show. Všichni žáci byli výsledkem nadšeni a učitelé byli zase pyšní, jak rozmanitou škálu reportáží žáci vytvořili.

Druhý projekt, „Anglická kavárna“, vyplynul zcela přirozeně z učebních osnov osmého ročníku. Žáci z nejlepší jazykové skupiny se do přípravy vrhli s chutí. Nejenže dostali prostor prezentovat znalosti angličtiny, ale také připravit svá oblíbená jídla a pití z kaváren a cukráren. Během týdne vznikl název kavárny /Lil‘ English Café/, menu i seznam úkolů pro jednotlivé žáky. Ti se také shodli na jednotném oblečení, které budou jako číšníci mít. 

 Samotný den, kdy měla „kavárna“ probíhat, začal sice mírně hekticky, ale nakonec se vše stihlo připravit na příchod hostů. Pozvánku obdrželi žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd, kteří patří do jazykových skupin A. Všichni přišli s mírnou nervozitou. Přece jen věděli, že jediným možným způsobem, jak komunikovat s obsluhou, a tudíž si něco objednat, je mluvit anglicky. Někteří měli dokonce schované malé papírky s větami, ale jakmile se posadili a začetli se do nabídky, nervozita opadla a konverzace, byť v cizím jazyce, probíhala přirozeně a nenuceně. Nejoblíbenějšími nápoji byla citronáda, ledový čaj a džus, z jídla si návštěvníci nejvíce chválili sendviče, cookies a muffiny.

Příjemným zpestřením byla návštěva Mgr. Jaroslava Suchého, člena Rady města Brna, a židenické místostarostky Mgr. Moniky Doležalové, kteří v doprovodu naší paní ředitelky nejprve zhlédli televizní noviny a potom navštívili i anglickou kavárnu, kde mohli nejen ochutnat naše dobroty, ale také si pohovořit s žáky v angličtině.

Za učitele angličtiny Mgr. Lucie Drkalová