28.březen - Den učitelů

Dnes jsme u nás ve škole přivítali prvního náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka a místostarostku městské části

Brno - Židenice Mgr. Moniku Doležalovou. Přišli našim pedagogům popřát ke Dni učitelů a poděkovat jim za jejich každodenní práci.