PŘEDNÁŠKA RODILÉHO MLUVČÍHO O ŠPANĚLSKÉ KULTUŘE

Letos se nám podařilo navázat spolupráci s učitelem jedné z brněnských jazykových škol a španělských rodilým mluvčím, panem Denisem Almandozem. Ten souhlasil, že přijde k nám do školy a žákům, kteří se učí španělsky, řekne něco o španělských Vánocích.

Termín přednášky se sice kvůli chřipkové epidemii posunul až na 15. března, ale to nikomu z přítomných nevadilo. Denis postupně navštívil hodiny v osmých, devátých a sedmých ročnících, kde se vždy se žáky přivítal a ujistil je, že bude mluvit pomalu a zřetelně, nebo případně trošku anglicky, protože spousta žáků se obávala, že nebudou ničemu rozumět. Následovalo vykládání o trávení vánočních svátků ve Španělsku, o výzdobě, jídlu, zvycích, dárcích nebo i o tom, kdo dárky nosí. Toto vše bylo zakončeno krátkým španělsko-anglickým kvízem. Závěrem nám Denis zahrál na kytaru a zazpíval jednu z písní, která se v jeho rodině během Vánoc zpívá. 

Ač byli žáci ze začátku rozpačití a nesmělí, během všech hodin se vytvořila příjemná atmosféra, žáci reagovali, odpovídali a někdy i Španělovi na oplátku řekli český význam nějakého slova, aby ho zkusil vyslovit.

Věříme, že se nám podaří Denise do naší školy opět pozvat, aby nám povykládal i o jiných španělských svátcích, zvycích, kultuře nebo gastronomii.

Za učitelky španělštiny Lucie Drkalová