Janáčkovo Brno

Poslední lednové dny navštívili žáci 4. a 5. ročníků v Sále Břetislava Bakaly program o Leoši Janáčkovi, který si pro nás připravilo TIC Brno v rámci projektu Janáčkovo Brno. Během hodiny a půl nás interaktivně seznámili s dětstvím, studijními léty či obdobím, které v Brně strávil tento světově nejuznávanější český hudební skladatel. Žáci odpovídali na hádanky, sledovali biografické animované snímky a také se hlavně hodně ptali. Od života jsme se přesunuli k široké paletě jeho tvorby, zahrnující především opery. Žáci byli vtaženi do děje mnoha oper díky videoukázkám z Metropolitní opery či jiných světových scén i s výkladem. Žáky nejvíce zaujal strhující děj Její pastorkyně, jejíž závěr byl na přání žáků dramaticky dovyprávěn. Nakonec si žáci mohli vyzkoušet online hudební pexeso a neodešli ani s prázdnou. Na památku dostali tentokrát tradiční obrázkové pexeso s výjevy Janáčkova života a tvorby. Žáci odcházeli rozhodně spokojení.

Za 4. a 5. třídy, Radim Schottl