Zahájení nového školního roku a organizace prvních dnů

Slavnostní zahájení školního roku proběhne na školním dvoře v pondělí 4.9.2017 od 8.00 hodin.

Prvňáčci společně se svými rodiči přijdou k vrátnici, tam si děti převezmou naši pedagogové. Prosím, abyste přišli o něco dříve, tak, aby zahájení mohlo začít v 8.00. Seznam rozdělení žáků do prvních tříd bude umístěn na dveřích školy u vrátnice.

Organizace prvního týdne proběhne následujícím způsobem:

Pondělí: První i druhý stupeň - 2 vyučovací hodiny

Úterý: První stupeň - 4 vyučovací hodiny - třídnický systém, druhý stupeň - 5 vyučovacích hodin, z toho první 2 vyučovací hodiny třídnické, dále již dle rozvrhu

Středa - pátek: dle rozvrhu, ale na druhém stupni nebude ještě probíhat odpolední vyučování (od 14:30 do 16:00)

Prvňáci:

Pondělí: 2 vyučovací hodiny

Úterý: 3 vyučovací hodiny

Středa: 4 vyučovací hodiny - pouze s třídními učiteli

Čtvrtek - pátek: dle rozvrhu

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BĚŽÍ DLE BĚŽNÉHO ŘÁDU ŠD, (6.30 - 17.00)

PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY OBĚDY OD 4.9., SVAČINY OD 5.9. 2017

Moc se na Vás všichni těšíme!!!