Školská rada

Pravomoci školské rady

  1. Funkční období členů je 3 roky.
  2. Zasedá nejméně dvakrát ročně, na prvním zasedání si zvolí svého předsedu a jednací řád. Předseda pak její zasedání svolává.
  3. Vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování.
  4. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  5. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
  6. Schvaluje opravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  7. Podílí se na zpracováníkoncepčních záměrů rozvoje školy.
  8. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a podává návrhy na zlepšení hospodaření
  9. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
  10. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

Aktuální složení školské rady

Mgr. Pavel Horák, Mgr. Hana Menšíková, Mgr. Martina Horáková – zástupci školy
Mgr. Zuzana Beránková, Ing. Zuzana Jahodová, Ing. Lucie Košinarová – zástupci rodičů
Ing. Josef Veselý, Ing. Miroslav Bajbár, Ing. arch. Ondřej Skála – zástupci zřizovatele 

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.