Důležité informace pro rodiče předškoláčků


Na této stránce budeme v průběhu roku zveřejňovat důležité informace týkající se předškoláčků - bude opět probíhat Klubík Montessori (pro budoucí zájemce o vzdělávání v Montessori třídách) i Pohádková škola (pro budoucí zájemce o vzdělávání v běžných třídách). Aktuality týkající se zápisu prvňáčků na příští školnírok najdete podsamostatným odkazem v sekci "žákům a rodičům". 


Rozdělení budoucích prvňáčků do tříd ve školním roce 2020/2021

Podle identifikačního číla přihlášky ke vzdělávání můžete zjistit, ve které třídě se bude vzdělávat ve školním roce 2020/2021 vaše dítě v prvním ročníku. Třídy I.A a I.B jsou běžné, třídy I.M, II.M a III.M jsou naše třídy prvního trojročí montessori, kde jsou žáci vzděláváni spolu se spolužáky z 2. a 3.ročníku (římská číslice tedy neoznačuje ročník, ale je pouhým názvem třídy). Anonymizovaný seznam naleznete zde.

 

Seznam pomůcek pro prvňáčky na školní rok 2020/2021

Veškeré pracovní sešity pro žáky prvních tříd nakupuje vždy škola. Škola dále vybaví prvňáčky pomůckami v hodnotě 200Kč. To vše pochopitelně nestačí a tak vedle aktovek bude potřeba prvňáčkům přikoupit ještě další pomůcky. jejich seznam najdetet v přiložených souborech:

 


 Pohádková škola 2020/2021

Pro předškláčky, jejichž rodiče mají zájem o běžné třídy naší základní školy, budeme pořádat pravidelná setkání ve škole a to od listopadu do října. Bližší informace očekávejte nejpozději do once měsíce září.


 

 

Klub dětí Montessori 2020/2021

I v tomto školním roce bude probíhat Klubík Montessori, jenž je určen předškoláčkům, kteří se chystají k zápisu na naši školu do tříd Montessori. Předpokládáme, že bude probíhat od listopadu do dubna. Bližší informace očekávejte nejpozději do konce září.