Žákovský parlament

Žákovský parlament je uskupení žáků 4. až 9. tříd, kteří se aktivně angažují v každodenním životě naší školy a rovněž se zapojují do mimoškolních akcí a projektů. Členové parlamentu si volí svého předsedu a místopředsedy pro I. a II. stupeň. Každou třídu reprezentují až 2 volení zástupci.

Žákovský parlament si za svůj úkol klade zlepšovat klima ve školním prostředí, reprezentovat názory žáků školy a představovat je vedení školy, pomáhat při řešení problémů, spolupracovat při organizování oficiálních školních akcí, reprezentovat školu ve veřejném prostoru formou spolupráce s mimoškolními organizacemi, nadacemi nebo osobnostmi a v neposlední řadě sami pořádat dílčí školní akce jako kvízy, soutěže a jiné.

Mezi vybrané akce, na kterých se v minulém školním roce žákovský parlament podílel, jsou: dny otevřených dveří, projekt Krokus, sbírka Českého dne proti rakovině, sbírka hraček pro dětskou nemocnici, valentýnské dílničky nebo den učitelů. 

Fungování parlamentu zastřešují koordinátoři Mgr. Radim Schottl a Mgr. Eliška Čejková.

Žákovský parlament se schází 1x týdně ve středu v 7:00.

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.